Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

GEIRGR'AWN: NEU PRYSORFA GWYBODÁETH. AM FEHEFIN, 1796. HANES EGLWYSAIDD. (Yn pafhaù o tû dal 100.) dosp. 3. LLWYDDIANT Y& EFENGYL YN Y BYD PAGANAIDD. HANES rhyfeloedd a thywalltiad gwaed, yn bennaf ydyw hanes y bŷd. Y bud4ugoliaeth.au ardderchoccaf a ddar- llenwn am danynt mewn hanefion hên a diweddar, oeddynt fuddugoliaethau a gaed trwy 'r cleddyf. Ni a welwn y rhyf- wyr (beroc's) enwoccaf o bob lle ac oes, yn. nodi eu mynediad trwy deyrnafoedd ac ymerodraethau ag anrheith a difrawd, tra 'r oedd ' pob câd y rhyfelwyr' hyn f mewn trŵít, a dillad wedì \ eu trybaeddu mewn gwaed.' Mae 'n alafus i feddwl bod yr hyfpyíìad hyn yn rhy gyfaddas i hanes yr eglwjs, fal ag y mae yn amrhiodol wedi cael ei galw j canys nid yn briodol y gelwir honno yn eglwys Criit, ' arfau nùlwriaeth,' yr Jion ' ydynt gnawdol,' a'r hon íy'n uno ei hun mewn cyngrair a theyrnafoçdd y byd bwn ; ond yn fwy priodol cyfrifir hi yn un o honynt. Ýr egìwys griít'nogol; yn ol ei threfnhäd ar yn cyntaf gan ei dwyfol Ben yr Arglwydd Iefu, fydd o çidepngíad neu bortreiad llwyr wahanoí. Mor wahanol oddiwrth y darluniadau hyn yw y rhai'ni a ro'ir o'n blaen,.yii y rhan hynny o hanes yfgrythurol, a elwir Actau yk Apostolion, rieu weithredoedd y gwŷr hynny a ddanfonwyd ^lyg.. 1. % . \ . 'ar