GEIRGRAWN: NEU DRYSORFA GWYBODAETH. AM FAI, 1796. HANES EGLWYSAIDD. (Yn parhau o tû dal 70.) DOSP. 2. PREGETHIAD YR EFENGYL Y'MYSG Y CENHEDLOEDD. GORCHYMMYN a roddodd ein Iechawdwr idd' ei apof- tolion cyn iddo adael y ddaear oedd, iddynt ddifgybluyr boìl genbedloedd, a pbregetbu yr efengyl i bob creadnr. Ond e ymddengys nad oeddent hwy yn iawn ddeall ei helaethrwydd hyd yn ol talm o amfer gwedi ei efgyniad ef. Ei ewylìys ef oedd i iechydwriaeth trwyddo gael ei phregethu yn gyntaf i'r Iddewon : ac iddynt hwy yn unig y pregethafant dros yibaid deng mljmedd. Gan eu bod hwy eu hunain yn hiliogaeth Abraham, yr oeddynt yn gyfrannog o ragfarnau cyíFredinol y genedl honno, ac yn meddwl i fod daioni a grâs Duw i gael ei gyfyngu iddynt hwy, neu i gyn-nifér o'r cenhedloedd a ddaethent yn brofeiytiaid i'r grefydd Iddewig, ac a ymoítyngafent i'r ddefod neu 'r ordinhad 0 enwaediad. A rhaid oedd wrth arw^/tid anarferol o'r nefoedd i'w hargyhoeddi o'u camfynniad; a'r cyfryw un a roddw)fd i^ Pedr, yr hwn a amcanwyd yn flaenaf i bregethu i'r cenedloeddT megis ag yr oedd wedi gwneuthur i'r Iddewon. Y "cyflawniad o'i anfoniad á ddechreuodd gyd a Chornelius, canwriad Rufeinaidd yn Cfefarea ; gwr yr hwn, er ei fod yn genedl-ddyn ag oedd, yn gyítal rhai eraill ag oedd yn trigo yn agoa »Judea, wedi ymwrtliod a phaganaidd eilun-addoliaeth, a throi at wafanaeth ac addoliad Jehoyah ; ac yr oed^ yn ddefofiynol ac plyg. 1. ' N yn .4^