Skip to main content

Y SYLWEDYDD. Rhif. 12.] RHAGFYR, 1831._________[Cyf. I. GWYBODAETH DDUWINYDDAWL. ARAETH III. Gwyboüaeth y gwybodaethau yw bon; gwnelyw hon ni'n ddoeth i iaehawdwriaeth. "Hyn yw y bywyd tragywyddawl idd- ynt dy adnabod di yr unig wir Dduw, a'r hwn a anfonaist di Iesu 'Grist." Mewn cymhariaeth i hon nid ynt yr holl wybodaethau eraill ond pethau bachgenaidd; pethau y bydd. raid i bawb a ew- yllysiant fod yn wir ddoethion eu rhoddi heibio, modd bynag i'r fath raddau, fel na byddant ond ail bethau. Ah ! athronydd dysg- edig, gwyddwyt ddyfnion bethau natur, ac ymffrostwyt yn dy wybodaeth o honynt, os ydwyt yn ymhyfrydu ynddynt yn rhagor nag yn y pethau berthynant i'r wybodaeth hon, md ydwyt eto wedi dyfod yn ddigon doeth i wahaniaethu y gwael oddi wrth y gwych, ymborthwyt hyd yn hyn ar gibau, ac ni chefaist afael eto ar grawn gwybodaeth : os ewyllyswyt ddyfod yn ẁr mewn dŷsg, gad yddynt, cỳwleidia y wybodaeth hon. Dyma y wybodaeth wnelai y Salmydd duwiol yn ddoethach na'i athrawon : a bydd pob gwir gristion cyn pen nemawr o amser yn ddoethach na holl athronwyr didduw y byd. Derfydd ara wybodaeth yr athronydd annuwiol yn y farn, nì cha syllu a myfyrio er gwybod ychwaneg, cymenr ei wydr-ddrychau oddiwrthaw, syfrdenir ei feddyhau a theflir ef ir tywyllwch eithaf, yma cyll ei wybodaeth oll. Ah! digon o uflern i ddyn awyddus am wybodaeth i feddwl am dano, pe heb y poen sydd yno, bywam faith abythdragywyddoldeb mewn tan a^brwm- stan anmffoddadwy, y prŷf yn dy gnoi yn y fynwes dynerheb*rw byth,hwythau druain yn wylofam a rhmcian dannedd &^OTJ bbeu ing, a'r cyni diderfyn, yn gwaeddr yn daer ac ÄÄ feryn o ddwf oer i oeri y tafod fflamychawl, yn gwaedd.^poentr m ynyfflamhon: etoheb lygad yn tostan? wrthynt heb ẁ*ŵ, cvnalydd dynoliaeth, esmwythau y radd leiaf ar eu poen. Ond y 2 i