Skip to main content

Y SYLWEDYDD. Riiif. 9.] MEDI, 1831. [Cyf. I. DECHREUAD A CHYNYDD Y GELFYDDYD O YSGRlFENU. YsGRirEN yw'r gelfyddyd nesaf i barabl, a'r fwyaf defnyddiol a íedd dynolryw. Gwellâd yw ysgTÌfen ar barabl, gan hyny rhaid ei bod yn ddiweddarach o ran trefn amser. Nid oedd dynion yn y dechreuad yn meddwl dim mwy nag am drosglwyddo eu meddyl- ddrychau i'w gilydd tra byddent yn bresenol, trwy oíferynoliaeth seiniau neu eiriau y rhai a draethent; Wedi hyny dyfeisiwyd y drefn hon, fel y gallent gydymddiddan pan fyddent absenol, trwy nodau neu lythyrenau i'r llygaid syllu arnynt, yr hyn a elwir ysgrif- enyddiaeth. Y mae dau fath o lythyrenau; naill ai arwyddion am bethau, neu arwyddion am eiriau. Yr arwyddion am bethau, ydyw yrarwydd- jlumau a arferid gan yr hynafiaid; yr arwyddion am eiriau, yw y illythyrenar) a arferir gan yr hoìl Europiaid. Darluniadau, yn ddi- 'ímheuol, oedd yr ymgais cyntaf a wnaed at ysgrifenu ; ac fel y mae (dynolryw wrth natur yn hoffi gwneuthur dynwarediad o bethau, cŷraeddwyd rhyw foddion yn mhob oes, yn mhlith pob cënedl, i [Wneuthur tebygolrwydd i wrthddrychau teimladwy. Arferid y fioddion hyny yn union-gyrchol gan ddynion er rhoddi rhywhys- Niad anmherffaith i ereil^'Oeddynt yn mhell oddiwTthynt, o'r hyn f ddigwyddodd; neu er cadw coffadwriaeth o weithredoedd a Pyllysient eu cofnodi. Yn debyg i hyn,—er dangos fod y naill ddyn wedi cael ei ladd gan y llall, gwnaent lun dyn marw wedi ymestyn ar ei hyd ar y ddaear, a dyn arall yn sefyll >-n ei ymyl â paewffon yn ei law. Pan ddarganfuwyd yf Ameng gyntaf, dyma î ünig ddùll o ysgnfenu ydoedd adnabyddus yn nheyrnas Mecsico. rrwy ddarluniadau hanesiol v trosglwyddodd trigohon Mecsico