Skip to main content

Y SYLWEDYDD* S5f Rhif. 6.] MEHEFIN, 1831. [Cyf.L i i ii i i ■ i iiii m - ■■ î ■ ì ■ m—r-*-—i ■ -■-—mSSSSSSSSSSSSSSSSSÌ "TRAETIIAWD YMRESYMIADOL AR T MANTEISION NEÜ YR ANFANTEIStON O DDIWYLLIO Y GYMRAEG." Testyn Cymrodorion Llundain Mai, 183 U* Er fod y Creawdwr of\ ddaioni wedi cynysgaeddü âyn â pheiriannau ymadrodd, nid oes nn iaith yn y byd ya fwy hanfodol i ddyn na'r llall, ac nid ydyw holl ieith- oedd cenedloedd-gwahanol y byd ond cyfryngau gwa- hanol wedi cytuno a phenderfynu arnynt gan y cyfryw yn eu plith eu huoain er dyall eu gilydd. Tí mae y pethau canlynol yn rhai o anhebgorion iaith; êeÇ symlrwydd, (simplicity) Uawnder, nerth, a dillynedd. —-Am symlrwydd gallwn ddwyn y Gymraeg yn mlaen, gan gadarnâu ar yr un pryd ei bod yn cyfranogiŷÄ helaeth'o hono, megis yn newisiad ei hegwyddor, ŷa ffurfiad ei geiriau, ac yn nghystrawiad ei brawddegau. Y mae ei llawnder yn rhägorol; nid ydym mewn eisiau arwyddion i amlygu ein meddylddrychau i'n gilydd, ac nis rhaid ini wasgu deg neu ddeuddëg o feddylddrychau i un arwydd fel y gorfyddir yn iaith ein cymydogion, ac ystyr yrarwydd hwnw yn ansicr, ao yn dibynu yn hollol ar yr ymadroddion fyddo mewn cysyiltiad ag- ef; megis yn y gair Fine, i'r hwn y cawn y cyfieithiadau canlyn- ol, Fine dÌTwy; fine sarhad ; fme wynebwarth ; fint * Barnwyd hwn yn orett ar y testyn ac yn tdlyngu y wobr,