Skip to main content

Rhíf4.] EBRÍLL, 1831. " [CyITT. HANES MON. (Parâd o du dal. 61.) Dosberthid y Derwyddon.i dair o raddau, neu swydcí- au gwahanol, y rhai a wasanaethent; a. gelwid hwynt wrthyrenwau Beirdd,Ofyddion, a Derwyddon* Gwaith y Beirdd oedd barddoni a chwilio i achau a hanesìon ; á gwisgai y Bardd wisg-awyrliw, neulâs, yr hwn, yn eu tyb hwy, oedd yn arwyddo heddwch: a mawr öedd yr effaith a gai gwaith y Bardd ar y milwyr, i'w calonog-i, yn maes y gwaed, pan yn rhyfela â'u gelynion; yn nghanot y frwydr boethaf, byddai ymddangosiad y Bardd yn y wisg- hon, yn foddion digonol i beri i bawb roddi ei gleddyfyn ei wain, adychwelydi'w preswyìfäau mewn heddwch. Perthynai i'f Ofyddionastudio Physyg-wriaeth,dewin- iaeth, a cherddoriaeth ; ac ymwisgent bob amser mewn gwisg werdd ; am fod y lliw hwn, yn ol y dyb oedd ganddynt hwy, yn arwyddo dysgeidiaeth; pa un bynag- oedd y lliw yn arwyddo hyny ai peidio,y mae yn debyg5 fod y dosbarth hwn yn lled ddjsg-edig-, ag ystyriedman- teision yramserau hyny. \ rhai aelwid wrth yr enw Derwyddon, yrî unig-, a berthynent i'r oneiriadaeth; ac o dan eu gofal hwy y dyg-id yr ieuenctyd i fynu yn egwyddorion crefydd a moesoldeb ; gwisgai y Derwydd, bobamser, wisg- wen. Yr hon aarwyddaí burdeb a santeiddrwydd ; ac ni chyf. Wnai hwn unrhyw wasanaeth crefyddol yn y deml ý %s, nac yn unlle arall heb fod yn y wisg hon.* Perthyn- aü'rdoábarth hwn archoffeiriad, neu atchdderwydd ; *Ai niá (jwcddìll Dermyddiaeth ym'r wenwisg a arferir ga* tfeinuid ynhresenel.î ... }