Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CtaíAI, T COHATT, RHIF. XXT. Y GEIRIATJ GAN LLYSTYN. w £* *▼*> Ebrill 1, 1 ? '■%. Alaw—"Y 'DEEYN PUE." TREnnrrD gan tParch. E. Stephto. OYTî'.ÍILIA.NT. :3^r -s- P dolce. *m -^r- ^3= «*=* -9—P—q—p-zg_ ŴZZpr -pzzzzj: afcrÿ: 5PSt: ■#■ ^áz^t±ä.~ä.i -r- :E 1. Ad - er - yn pur ar gangen werdd, A ddy - ry gerdd ra - gor - ol; Tel ~-W- == -v- -*- ii—ÿiw: ■jè: or - i cân y mae yn mhlith, Y dys - glaer wlith bor - eu - ol. -fr—m tà g- ì r ~wr ±±- 3L :£: fez^zz^zzz^^z^Eg fcg—a!-----M-----_-----' izt -s—P- :2=ẅ: AIl - or euraidd— gwawr y \ \ V-=&- :wt <a^p.—^ps^. ==3 boieu. Gaiff i dder - byn ei off - rym - au, ±&~ ===S -s,y- z===* ^gj=---g.----a_ -5' _<&- -Ŵ-Ẃ-;- -w—t-—r =*-.: :tzzzzjz: -fc------hr ^==j====z^zzzí=î =d======£==^==^'==ír «J Alae ei fol - iant 'nymddyrchaf - u, "Cyd - a'r peil - awg wJith i fy - ny =l?=á=r=:i==] Í=ì~»j£=^__f2- —.------yn— zw: " (109)