Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

& T €#Ü4W [Gellir anfon i trwy y post am geiniog ; a dymunol fyddai cael anfon 4, 8, &c, os gellir.] Rhih. XVIII. MEDL 1, 1862. Pris CYNNWYSIAD. Beirniadaeth ar Glees Eisteddfod Caernarfon - - 133 Joseph Haydn........ 135 Geiriadur Cerddoriaeth...... 137 Salmyddiaeth........-138 Ysgipnod neu Ogwyddon...... ,, Glees i'r Gbeal....... 139 Newyddion Cerddorol...... „ y GERDDORIAETH. "Cartrefi Cymru." Gan Mr. Evan Owen, Ebenezer. Ton.-" Glan Wyre." Gan Mr. D. Lewis, EISTEDDFOD CAEENARFON. BEIRNIADAETH AR Y GLEES. Afreidiol hysbysu nad yw glee yn gyfansoddiad o ar- dtlull Cymreig; dichon fod byna yn rheswm dros fod yn hapus a llwyddiannus bob amser wrth gynnyrohu y cyf- ryw gyfansoddiad. Yn mblith y rhai hyn, nid oes ond un ag y gallwn ei rhestru fel nn orchestol. Buasai yn ddymnnol genym pe bnasent o gymmeriad nwch a pln rffeithiach, er mwyn rhoddi argraph ffnfriol ar feddwl J. L. Hatton, Ysw.—y beirniad Seisonig, yr hwn sydd yn gyfansoddwr da ar glees ei hunan—fod y Cymry yn meddu ar athrylith a medr at gerddoriaetb. Fe allai fod rhyw syniad fel yna yn blentynaidd, eithr nid oes help iddo; yr ydym yn wastad yn ei deimlo, ac weithiau yn ei gyhoeddi. Cawsom hyfrydwch a boddineb mawr iawn i'n meddwl pan y clywsom am y fuddugoliaeth ogon- eddus a ennillodd ein cydwladwr J. A. Lloyd, Ysw., yn ddiweddar. Cafodd wobr o Lnndain am y don oreu o fysg 853, yu mysg cymmaint, diau fod rhai ogyfansodd- wyr penaf y deyrnas wedi cynnyg; ac yr oedd cario y llawryf yn y fath le, aç ennill buddugoliaeth ar y fath nifer, yn fwy o anrhydedd i'w athryüth fel cyfanroidwr na phe buasai yn ennill cant ofcdals yn ein mân Eistedd- fodau, ie, nag yn ein Heisteddfodau Cenedlaethol hefyd. Mae buddugoliaeth fel yna yn werth ei galw yn fuddugol- iaeth. Nid ydym yn sicr, a ydym yn ein beirniadaeth yn cyfarfod âg amcan y pwyllgor gyda goìwg ar y glee', Pedair punt am y pedair gûe oreu a gynnygiwyd omd e ? A phunt am un ? Nid oes neb o'r ymgeiswyr hyd ag y gwyddom ui wedi anfon pedair i'r gystadleuaeth ; ond pawb ei un. Felly nid oesgenym ninnau ond dethol y pedaír oreuo'rlliaws ; ac wrth wneud hyny, nid ydym yn ystyried y pedair yn gyfartal o ran teilyngdod, er fod y wobr yn gyfartal; eithr safant yn ein rbestr fel arferol yn ol eu teilyngdod ; sef yr oreu yn oreu, a'r lleill yn ail a thrydydd, &c, oreu; a gwelir ar unwaith yn ol ein rhestriad, y casgliad an- bcbeladwy a ganlyn ; os yw punt yn ddigon am y flaenaf ei fod yn ormod am yr olaf; neu os dylai awdwr y waelaf gael punt, fod awdwr yr oreu yn teilyngu rhagor, oddi eithr fod y pwyllgor am weithredu yn ol egwyddor haelfrydig arglwydd y winllan,«' ewyllysio rhoddi i'r olaf hwn megy» i tithau." Os felly, na rwgnached y blaenaf o herwydd braint yr olaf—canys er punt y cj'ttunwyd. Ond dyna—gadawn rhwng y pwyllgor a'i fusnes, ein dyled ni ydyw myneà at ein gwaith (a'i wneuthur) os yd- yru yn ei ddeall. Derbyniwyd lleg o gyfansoddiadau. Pa rai a ddos- barthwn yn y drefn a ganlyn—cynnwys y 3ydd Dosb. " Robin Jones," " Macirone," " Don Juan," " John y gwas," a " W. Greene." Nid oes gen- ym yr un sylw neillduol i'w roddi ar y ddau flaenaf, heb iaw fod eu cyfansoddia'iau yn ddigon diniwaid ac yn rhy amddifad o beroriaeth. Don Juan. - Ceir pelydr o brydferthwch hynod o swynol yn ei alaw sydd ganddo yn cychwyn. fcS Jtz*t=£, r=r- t) Brawddeg hapns ydyw hona, os nad yw yn rhy Scot- aidd o ran ei harddull i fod mewn canig Gymreig. Dyma frawddes arall hollol wahanol. Ni buasem yn disgwyl i frawddeg mor ddestlus a'r gyii'&í gael ei lincio byth gan yr un awdwr wrth un mor gyffredin a'r olaf. Mae rhyw fath o dlysni arwynebol yn eiddo " John y gwas," eithr ofnwn mai tlysni blodeuyn y glaswelltyn ydyw. Mae arddull ac ansawdd y geiriau yn galw am gyfansoddiad âg ynddo gryn lawer o nerth y dderwen yn gystal a thlysni y blodeuyn. " W. Greene.—Dernyn bywiog a rhai pethau derbyniol ynddo ydyw hwn. Mae y trawsgyweiriadau a geir yn y § cyntaf yn chwanegn at ei ddyddordeb, os nad ydynt yn rhy sydyn. Diffyg gofal neu chwaeth wrth gyughan- eddu sydd ar ol gan yr awdwr. Yn y § diweddaf, mae y nodau pwysleisiol yn y prif leisiau yn wythau neu yn bumpau bron bob ban. Dichon fod hvna yn oddeíol " yn