Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

[Gellir anfon 4 trwy y post am geiniog; a dymunol fyddai cael anfon 4, 8, &c, os gellir.] Rhif. XVII. AWST 1, 1862. Pris 2 g- CYNNWYSIAD. Hosannah Chorus .... Geiriadur Cerddoriaeth 125 126 o bob cyíeiriad, arllwysant ar hyd llecbweddau yr Olew- wydd fel llifeiriant tyrfus cwmmwl toredig, ond hawdd deall fod ger llaw rhyw ddylanwad attyniadol, canys ym- " ,,» ! lonyddant ac yindroant, ymferwant ac ymlynant o amgylch JosephHaydn........i-i j y gŵr ar yr ebol, yr hwn a ddylanwada yn fwy effeithiol Oiiel Enwogion Eisfceddfod Caernarfon - - - 128 ; a chryfach arnynt nag y dylanwadir ar y llanw gan y Traithganiad ..... Yr Alawon Cymreig .... Nodiant ...... Y Cyngherdd Cymreig yn y Palas Gwydr Ail Eisteddfod Gerddorol Caerfyrddin 129 130 130 131 131 Y GJERDDOItlAETH. " Dewch i'r YsgoL" Wedi ei chyfaddasu i Greal Y Cobau gan y Parch. E. Stephen. "C'ân Cartref" Wedi ei chyfaddasu i Gbeal y Corau gan Llew Llwyvo. HOSANNAH CHOEUS. Ymddangosodd y chorus uchod, fel y mae yn hysbys i holl ddarllenwyr y Greal, yn y rhifyn am Meheiin. ¥n fuan ar ol ei ymddanjosiad, derbyniasom nodyn oddi wrth un a gyfenwa ei hun yn gyfaill i ni, ac yn noddwr i'r Greal, yn gofyn " ar ba dir ac oddi ar ba resymau y can- iatasom i'r fath chorus ymddangos, a ninnau yn ein han- nerchiad cychwynol wedi hysbysu mai darnau byrion, hawdd, a tharaw' ddiriedodd y gwnaethai cyfai ]ythyr yn un brwut ac ymhongar,"cymmerwn y fantais o hysbysu iddo ein rhesymau, os ydynt yn rhesymau hefyd. 1. Ni welsom y chorus o gwhl, hyd nes yr ymddangos- odd yn y Greal. Yr achos o hyny ydoedd ddarfod i ni anfon at Ab Alaw pan oeddym yn cychwyn i'r Deheudir, i'r daith ddiweddaf yno, a wnai ef barotoi rhyw ddarn i'r Greal, a gofalu am gywiro y proof, &c, gogyfer a'r mis hwnw, gan y byddai yn anhwylus i ni wneud hyny pan oddi cartref. Cydsyniodd yntau gyda ei hynawsedd cy- ífredin, a'r canlyniad ydoedd yr Hosannah Chorus. 2. Pe buasem yn ei weled cyn ei argraphu, ni buasem yn ei wrfchod, o blegid y mae, er yn faith, " yn hawdd a tharawiadol." 3. Nid oeddym yn golygu yn ein hanerchiad gau allan yn llwyr bob darn maith a chlasurol, eithr rhoddi y flaenoriaeth am dymmor fodd bynag i rai " byrion, hawdd, a tharawiadol," felly gan hyny, ni fuasem yn ym- ddwyn yn groes i'r annerchiad pe caniatasem i'r fatn ddarnau ymddangos. 4. Mae yn y chorus i'n tyb ni, nid yn unig sylfonau peroriaethus a chynghaneddiad cyfoethog, ond hefyd fedd- ylddrych gwir hapus a cherddorol; a dichon na byddai yn anfuddiol, er mwyn y rhai a'i dysgant ac a'i canant, alw ychydig sylw at yr idea sydd ynddo, neu yn hytrach yr hyn mae y chorus yn ei suggestio i'u meddwl ni, wrth ei ddarllen, ei ganu, a'i wrandaw. Y testyn yw, y tyrfaoedd yn moliannu y Ceidwad pan oedd yn maréhogaeth i Ierusalem. Torodd y gorfoledd hwnw yn sydyn a chyffredinol, ao felly cychwynir y chorus—gwelir y teithwyr wrth y cannoedd yn ymdywallt chryfach arnynt nag y dylanwadir ar y lianw gan y lleuad. Symmudant yn mlaen yn ddwy dorf fawr ol a blaen, a " yr hwn sydd yn dyfod yn enw yr Arglwydd" yn eu canol. Ymddengys eu bod ar y dechreu mewn tipyn o ddyryswch, heb wybod beth i'w ganu a beth i'w ddywedyd. " Hosannah," ebe un ran o'r dorf, " Gwyn ei fyd," ebe y rhan arall—darlun byw o dyrfaoedd mawriou yn canu wrth deithio ; ond y mae y galon lawn o gariad a gorfoledd ag sydd yn ymlenwi yn mhob mynwes, er y tipyn dyryswch, yn arllwys allan yr harmony mwyaf per- oriaethol trwy y sylfon a'r contersubject canlynol. O'r diwedd, wedi bod ar wasgar, ymwasga y lluoedd at eu gilydd, a deallant y geiriau a'r beroriaeth,a chydar- llwysant eu teimladau gorfoleddns trwy y brawddegau mirain, etto llawn, serchiadol, etto grymus a welir yn tu daL 66.