hif. 10.] HYDREF, 1870. [Cy£ I. tgftüfjttftiad ^feol I BLANT AC IEUENCTYD CYMRY AMERICA. NEW YORK: CYHOEDDEDIG- GAN H. J. HUGHES. - » Postage " Yr Ysgol" 8 eents per quarter in advaaoe»