Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

DETHOLYDD. , 'E^'A gyhoeddir yn fisol; 50 ccnt y flwyddyn, 25 cent am 6 mis, i'w talà yn înlaenllaw.,^3 Cyf.2.] * REMSEN, N. Y„ MAWRTH 15,% 1852. rRhtf. 9. Profwch bob peth ; deliwch yr hyn sydd dda.'" AGWEDD EWROP. GAN OLYGYDD Y BEDYDDIWR. Yn y dydîau byn y mae golwg athrist ar hpll gyfandir Ewrob. Mae y trefniadau rbyddion a ffurfiwyd, a'r holl obeitbion uchel a goleddwyd ýn 1848, ẁedi eu hysgubo oddiarwyneb yddaear. Blwyddyn trallod breninoedd oedd bono, dilyn- wyd hi gan 1849, blwyddyn waedlyd milwyr, ac o 1850 hyd yma, y mae trallod pobloedd yn cy- meryd lle, ac yn wir, y mae eu trueni yn fawr arnynt. Y gweriniaethau ydynt oll wedi syrthio, mae y teyruormeswyr wedi eu hadferu, a'r Nim- l'odiaid wedi dychwelyd yn ol, ac yn hela dynion yn ddidrugai-edd. Gyda'r eithriad o Sweden a Norway, Holland a Belgium, a gweriniaetb fechan Switzerland, mae gruddfanau cyfandir Ewrop yu esgyn yn barhaus i glustiau y Nefoedd. Y mae Artb Rwssia yn llywyddu â gwialen haiarn, ac un dyn o bob deg o'r deiliaid yu fílwr. Gorwedd Hungaiy druan yn ei gwaed, a gruddfana deiliaid Awstria mewn cadwyuau. Yn Prwssia nid oes rhyddid, diogelwch, llonyddwch, na chyfreithiau i'w cael. Mae y diddal a'r anudonawg Frederic William, yn mathni pob rhwymiad ac yn tori pob llŵ. Man dalaethau Germany ni feiddiant alw eu heneidiau yn eiddo iddyut eu hunain. Yn Naples, mae y carcharau, yr alltud-longau, a'r daear-gell- oeddyn llawn. Arteithir trueiniaid yn farbaraidd, idrwy wthio pinau a hoelion dan eu hewinedd, a moddioii eraill. Yn yr Eidal y mae pob dyn yn drwgdybio arall neu yn cael ei ddrwgdybio ei hun. Y mae pob un naill ai yn ysbiwr neu o dan lygaid yfbiwyr. Ac am Ffrainc druan, mae y wreich- íonen olaf o'i rhyddid bi wedi difibdd. Mae ei chynrycfaiolwyr-*wedi eu halltudio, ei senedd-dy wedi ei chwalu,|afod y wasg wedi ei rwymo, ei ffarf-lywodraeth wedi ei chwalu i bedwar gwynt ynefoedd. Ei" rhyddid, cydraddoldeb,a brawdgar- 'Wcb," wedi eu dtleu oddiar ei hadeiladau cyhoedd- us, cleddyf y milwr wedi dyfod yr unig weinidog eyfiawuder, a Louis Napoleou wedi cymeryd aruo mnbenaeth pymtheg myrddiwn ar hugain o' bobl, iel p© na wyddentfragor rhwng y llaw ddeau a'r aswy, ac ar delerau a lawenhant galonau pob teyrn-ormeswr drwy |» byd. Louis, y Tywysog c Louis, cofier, nid y dinasydd Louis, ond y Ty wys- j og Louis Napoleon, ydyw ei Halpha-a'i Hemega» < Efe ydyw y Llywydd am ddeng mlynedd, ac (, nid yw efe yn gyfrifol i un gyfraith nac yn ^ .ddarostyngedig i un ddeddf, gan y gaîl eu gwnead a'u dadwneud fel gwelo yn dda. Efe sydd î ddewis y Senedd, efe sydd i dalu ei haelodau, efe sydd i'w diarddel, efe sydd i bennodi yr Yn- adon, efe sydd i bennodi holl swyddogion y wlad- wriaeth, ac efe sydd i lywyddu yr holl filwyr ar dir a môr. .Efe sydd a hawl i gynyg pob mesar i dỳ isaf y senedd, efe sydd a hawl i'w alw yn nghyd, ei oedi, ei ohirio, a'i ddattod^pan ac am yr hyn a welo yndda. Ynddo ef y mae pob peth yn dechreu, ynddo efymaepob peth yn cauoli, ynddo ef y mae pob peth yn darfod.' Efe ydyw sylfaen a maen clo, y peth à enwir mewn gwawd yn werimaeth Ffrainc. Ynddo ef y mae anwiredd wedi ymbersonoli, a thwyll wedi ei ddarparu â chorph o gnawd. Nid yw ei galon, ei eirian, a'i weithredoedd ond celwydd. Y mae drwyddo draw wedi ei gyfansoddi o ysgárthion mwyaf pyd- redig dynoliaeth, ac yn feddíanol ar gymaiut o falchder ac o ddrygioni Lucifer ag a ellir yn gyf- leus gynwys mewn cnawd. Pan feddyliom am greulondeb, barbareidd-dra a gwaedgarwch teyrniaid, pan ystyriom fod eu trais a'u cynddaredd yn cael eu gweinyddu gan fydd- iuoedd anferth, a phan gofiom fod y fyddin yn gyfansoddedig o bob peth eydd yn aflan mewn buchedd, yn ffiaidd mewn moesau, yn felldigedig mewn ysbryd, ac yn annofadwy mewn cynddar- edd, hawdd y gallwn ddywedyd fod llawer o gel- aneddau yn mhob lle yn cael eu bwrw allan yn ddystaw, y gwyliau yn alar a'r caniadau yn oernad. Drwy wledydd y cyfandir, y mae yr ofieiriaid Pabyddol fel fwltui'od angeu ac eryro^ uffern yn ymgasglu at bob celain, ac yn fwy eu rhaib nâ gwaedgwn rhyfel eu hunaint Daîient yn eu llaw goronau y nefoedd a dreigiau uflbrn bob yn ail, ac yn enw hyfrydwch gwynfyd, a dychrynfeydd gwae, condemniant bawb oll a goleddo egwyddor- ion rhydd i ddyfnderoedd yr uffern isaf yn ysgly- faeth bythol i holl lyffaiut a gwiberod Auwn. Nid rhyfedd rhwng llengau y Pab, a chadgwn ym- herawdwyr, fod cyfandir E wrop yn dwyn "sachlen EF* Welah Newspaper—pablished monthly.