Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

OLYDD. BTA gyhoeddir yn fìsol: 50 cent y flwyddyn, 2ä .cejit am 6 niis, i'w tala yn mlaen llaw -JÈI Cyf. 2.] REMSEN, N. "2"-, TÌT ris 15, 1851. [Rfcif. 6. ' Pr oí'wch bob p eth ; ; deliwch by n s ydd dd a." AMOD AG ANGEU. (O'r Cronicl am Ragfyr.) "Diddymir eich amod ug angeu."—Iehofa. Mae y prophwyd yn rlioddì enw Duw wrth y testun. Nid ffaith ydyw, ond ffugr. Ffog yw angeu ei hunan pau bersonolir ef'; ac í'elìy ffugr yw sou am wneud "amod ag angeu," a ffugrau yw yr oll a ddywedir am dano. Yr oedd Juda er eu holl ddrygioui yn dadleu nad ymwelid â hwy â barnedigaethau tymhorol, am eu bod wedi gwneud "amod ag angeu." Ond fel hyu y dywed yrArg- Dduw yn eiu testun, "Diddymir eich amod ag angeu." Nodwn yn— I. BOD AMCANU GWNEUD AMOD AG ANGEÜ YN BETH CYFFREDIN YN MHLITH DYNION. Gwncir ef gan y dyn ei hun. Arferir tynu ys- grifau cytuudeb gan drydydd person, a gelwir y pedwerydd yn mlaen i ibd yn dyst. Ond wrth wneud amod ag angeu, y dyu ei hun sydd yn ei gyfansoddi, efe sydd yn ei ysgrifenu, efe sydd yn arwyddo, ac efe yw y tyst. Ei ddymuuiad eí' yw yr oll o hono; ond y mae hwn mor gryí' nes yw yn tybied fod amodau rhwng angeu ag yutau. Nid aml y gadewir ysgrifau cytundeb yn meddiant y pereonau fyddaut wedi eu harwyddo, rhag eu bod mewn profedigaeth i'w newid, na'u difa; ond yn tnynwes y dyu ei hun y cedwir y cytuudeb sydd rhyngddo ag angeu. Gall ei newid pan y myno, —pan oedd yn ddeg oed tybiai y byddai yn lled foddlon os cai fyw i weled deg a thriugain, ond wedi i hyny ddyfod i ben, rhoddodd ddeg ueu ugain mlynedd drachefn yn y cytundeb. Cedwir y cytundeb yn guddiedig. Yr oedd pobl Juda yn cyfaddef, ac yn ymffrostio eu bod hwy wedi gwneud amod agangeu; oud nid yw hyn yu beth cyffredin. Nid oes neb yn gwybod yr amod- au ond y dyn ei hun. Mae y cytundeb yn glöedig yn ei iýnwes ef. Ni amlyga pa bryd, na pha fodd y mae yn meddwl am farw; ì'e, ni ddywed yr uu o'r amodau Bydd rhyngddo ag augeu wrth ei gy- mydog agosaf, wrth brîod ei fynwes, nac wrth blant ei ymysgaroedd. Ystyriai yu rliyfyg i siarad allan yr hyn sydd gryfaf yu ei fynwes. Gwneir amod ag angeu gan bawb oddieithr babauod. Gẃyr dawiol ac annuwiol, ieuanc a chanol oed rywbeth , am dano. A phe ch wüid mynwes yr hen ŵr yn min < ei fedd, diau ceid nad y w yr amodau rhyugddo ag angeu wedi llwyr ddyfod i beu. Gwnai profiad holl ddarllenwyr y Cronicl ddwyn tysliolaeth i wirionedd hyn. II. NoDWN RAI O BENAU Y CYTUNDEB A WNEIR AG ANGEU. Bod iddo ymgadw yn mhe.ll. " Os daw y ffrew- yll lifeiriol," meddai Juda, "ni ddaw atom ni." Os disgyn angeu mewu barnedigaethau tymhorol, gwueir amod iddo ymgadw yu y gwledydd pell. Gall roddi ei droed i lawr yn Ynysoedd MÔr y Dè, neu ei ddewis o'r ddwy India, neu yu Australia; ond na ddoed atom ni. Os rhaid i angeu ddyfod yn ei ddull cyffrediu ataf fi yn bersonol, boed iddo ymgadw yn mhell o ran amser. Pe byddai angeu yu nesau at y dyn ac yu gofyn,—"A fyddi di yn foddlou i farw yu mhen deng mlynedd?" Atebai yn ddystaw, " Na fyddaf." " Wele yn awr de- chreuais lefaru wrth y llwchyn, A fyddi di yn foddlou i farw yn mheu deng mlyueddar hugain?" "Na fyddaf." "Na ddychryned yr hwn mae ei anadl yn ei ffroenau, a chwanegaf ofyn, A fyddi di yn foddlou i farw yn mhen haner can' mlynedd?" "Nafyddaf." Os daw angeu yn agos nid yw i ddyfod ato ef. Os daw yr haint gan ehedeg yn y tywyllwch, a disgyn ar ryw ran o Ewrop, nid yw i ddyfod i Brydain. Mae digon o wledydd eraill eangach ac aunu%violach; aed i'r Yspaen, neu Ffraiuc, neu Awstria, ueu yr Idal, os yw yn dewis. Ac os daw i Brydain, nid yw i ddyfod i Gymru; arosed yn Lìoegr, trôed i'r Alban, neu galwed heibio i'r Iwerddon. Ac os daw i Gymru, nid yw i ddyfod i'w gymydogaeth ef; mae trefydd a phlwyfydd eraill a mwy o bechu, a llaì o addoldai ac o Ysgol- ion Sabbothol nag 6ydd yno. Ac os daw i'r gymydogaeth, nid yw i ddyfod i'w dŷ ef; mae teuluoedd eraill yn lluosocach, ac yu fwy cyfleus i frenin braw dalu ymweliad â hwy. Ac os myn ddyfod i'r tŷ, uid yw i ollwng ei saeth i'w fyn- wes ef; mae yno eraill yn hynach ac yn wanach, yu fwy diddefnydd yma, ac yn fwy parod i fyned oddiyma. Y canìateir i angeu ddyfod rywbryd, ond nad oes yr un adeg íw phennodi. " Pa bryd y baf ddyfod?" Welsh Newspaper—pabüshed monthly. JSPÎ