Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YDETHOLYDD E3F"A gyboeddir yn fisol; 50 ccnt y flwyddyn, 25 ccnt am 6 mis, i'w talu yn mlaen Uaw.t REMSEN, N. Y., AWST 15, 1851. Profwch bob peth; deliwch yr hyn sydd dda." Cyf.2.] [Rbif. 2, COFIANT Y PARCFT. D. POWELL, GYNT o'r CAEBACH. (O'r Diwyçiicr.) Pan yr ydwyf yu cyrneryd fy ysgrifell mewii llaw, er cofnodi bywyd a marwolaeth cyfaill oedd mor gu geuyf, mae dwy uwyd yn gweithredu ynof, sef gidar a llawenydd: galar, wrth feddwl i mi golli cyfaill oedd mor gu genyf, a Ilawenydd, wrth feddwl am ei ymadawiad gorfoleddus, pan oedd yn myned oddiwrth ei waith i fwynhau ei wobr, a gwyrdddeision fryniau gwlad-yr addewid yn dod i'r golwg. Gauwyd Mr. Powell yn Tyn- yclun, Hydi-ef lleg, yn y Hwyddyn 1771. Mae y lle o fewu milltir a haner i Dioedrhiwdalar. Enw ei rìaint oedd David a Oatherine Powell. Yr oedd- ynt yn dyddynwyr parchus yn yr ardal. Ei dad oedd ddyn o alluoedd cryfion jawn, yn gwybod y ddwy iaith, y naill yn gystal à'r llall, yn ddar- Ilenwr mawr, ac yn un o wybodaelh gyffredinol íwyaf yn yrardal. Yr oeddynt yn derbyn cenadau *Duw i'w tŷ, i bregethu yr efengyl. Bu iddyut bump o blant, ac ymuuodd eu pum' plentyn âg achos Duw. Mae rhyw swyn ysbrydol yn yr efengyl pan ddel i mewu i deulu, mae yu gadael ei chyflawuder bendith ar ei hol. Digon o dâl i bôháu-teuluoedd am dderbyn cenadau Duw i'w tai, yw gweled eu plant gwedi eu dychwelyd at yr Arglwydd. Er ys deugain a haner can' mlyn- edd yn ol, yr oedd awydd mawr yn llawer o'r aelodau am eu cael i letya gyda hwynt, a byddai weithiau ychydig o ffrae rhyngddynt oblegid hyn; ond yn bresenol mae i'r gwrthwyneb, mae tra- fferth mawr i gael teuluoedd o sefyllfa i gadw eu mÌB, ác ni wna llawer o'r rhai'u un pwyth ond yu ol eu deddf. Of pa bryd y daw achos Duw i gael ei 1è priodol yn meddyliau aelodau eglwysig. Ya y flwyddyn 1845, mudodd dau frawd a chwaer i destyn y Cofiant hwn i America, a darfu iddynt sefydlu yn agos i New Eadnor, yn nhalaeth Ohio. Yr oeddynt yu ddynion ffyddlon a defnydd- ìol gydàg achos Duw yma, ac yr ydym yn hyderu , eu bod felly yno. Gwerthodd Mr. Robert Powell /werth tri-chant-ar-ugain o ddaear yma, er cael toeddiant daear yn America. Yr oedd Mr. David Foweil yn weddaidd iawn o foréu eì fywyd, ac yn cael ei garu gan bawb yn gyffredin, ond etp ddyeithr i oruchwyliaethau Ysbryd Duw ar gyflwr. O gyleh y flwyddyn 17.92, yr oedd ; fywiad mawrar grefydd yn ardal Troedrhiwdai; ac yu mhlith eraill, daeth yntau dan gerdded wylo i j-mofyn y ffordd tua Sion. Gwelocíiì gyflwr yn golledig fel pechadur, a chafodd o\\ ar ddigonolrwydd aberth Crist ar ei gyfer, nes ryddau o'i gaethiwed; ac yn yr olwg yma t. allan i feudilhioa molianu Duwar goedd y gvn? eidfa. Gwedi bod yn gynhes, yn ddiwyd, a 1 .. us gyda'r gwaith am rai blynyddau, cafodd ;■.'•-. gan yr eglwys i bregethu, a bu hefyd yn ddeín) iol iawn yu eu plith. Yn ganlynol i hyn caí' dderbyniad i'r Athrofa i Wrexam, dan olypu Parch. Dr. Jenkyn Lewis. Ymddygodd yur> deilwng o'r weinidogaeth, a chynyddodd yj iaith Seisnig yn rhagorol. Dywedodd y î'nn William Griffiths, Glandwr, wrtho unwaith, p; oedd ef yno yn Sub-tutor, "Beth bynag awnew yn ychwaneg, yr wyf yn barnu y gwnewch S? da." Medrai swnio yr iaith Seisnig yn rbagora na'r rhan fwyaf o'i gyd-astudwyr. Gwedi dyt allan o'r Athrofa, cafodd alwad i weinidogae* yn Elomer, swydd Amwythig, ond aeth yn . iawn, a gorfu arno ddychwelyd adref at ei rie Bu am fisoedd yn glaf wedi dychwelyd adreí; c pan adferodd ei iechyd, cafodd alwad nnfry. gan yr eglwys yn Caebach, i fod yn fugail arny. a hyn o gylch y flwyddyn 1804, a bu yno yn dd byniol a defnyddiol iawn am y tymor yr arosoj. Yn y flwyddyn 1813, Awst 6ed, priododd M Parry, Lluswen, yr hon oedd dduwiol, ac addt\v iawn ei thymer, ac yn ymgeledd cymhwys id hyd ei farwolaeth, yr hon sydd heddyw yn auh ar ei ol, ac yn dymono cael ei haddfedu i fyiŵ fyw ato. Gwedi rhoddi y weinidogaeth i fyna . y Caebach, symudasant i Castle Wood, yn ago: Lluswen, lle o'u meddiant eu hunain, a buont; y lle hwn yn gynorthẁy mawr i'r achos yn Ẅaun, Brechfa. Er iddo ef roddi gofal yr ed; Iw_ i fyny, ni roddodd ef weinidogaefhu i»fyny, oedd bob amser, tra ý gallai, yn barod i lan adwy yn yr areithfa, a'r cwbl i bawb raor rhad a iachawdẃriaeth. Buhefydyn ddefuýddipl iav> B?* Welsh Newspaíér—publiahed •monthfy.