Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y DETHOLYDD. gyhoeddir yn fisol; 25 cent am 6 mis, i'w tala yn ddi-eithriad yn mlaen Uaw.c Cyll.] HEMSEN, N. Y., MBDI 16, 1850, [Rhif 3. "Profwch bob peth ; deliwoh yr hyn sydd dda.' MOSES BACH. (O'r Croniel) (Parhad o tudal. 18.) Exodus 2 : 1—11. Y gioerai a ddysgir odditortk amgylchiadau ei ened- igaeth. 1. Fod cyfreithiau Pagomioid yn grtulawn. Lladd babauod ! Un o nodweddiadau eu cre- fydd yw dial ar y pethau diniwed. Mae hyn yn arferiad cyffredin hyd heddyw yu y byd Paganaidd. Trwm oedd gweled Pabydtliaeth yn carcharu acyn llosgi y Protestaniaid gynt: ond trymach y w gwrando ac edrych ar Bagan- iaeth yn condemnio babanod yn y grotb, ac yn eu merthyru yn lluoeddddyddeugenedigaeth. Teimled mamau a phlant drostynt. 2. Fod tosturi yn ymddangos yn brydferth meten tywysogesBaganaidd. Diau fod ei gwisg yn hardd: ohlegid yr oedd yr Aifft y pryd bwnw yn nodedig am ei haddurniadau. Dar- tunia Solomon un o ferched Pharao. " Hardd yw dy ruddiau gan dlysau, a'thwddfgan gad- wyni." Yr oedd y plyf a wisgai ar ei phen, yn dlysion ; y modrwyau ar ei llaw, yn ddys- gtaer. Ond nid oedd yr un perl mor brydferth yn iTgolwg Duw a'r deigryn a ddisgynodd o'i Ìlygad ar rudd Moses bach. Nid oedd yn werth gan yr Ysbryd Glan son gair am ei gwisgoedd, na rhoddi yr awgrym Heiaf er gwybod pa fath oeddynt; ond ysgrifenodd le- hofa. " Ahiadosturioddwrtho:'' Tosturiol yw Duw ei hun, a gwena wrth gaufod trimwedd un o'i briodoliaethau byd yn oed mewn Pagan. Mae gan Atftrawon ac Athrawesan yr Ysgol Sabbothol lawer gwelicyfleusdra iddangos eu tosturi nag oedd gan ferch Pharao. Gwir y gallwn drealio 'ein faoes heb gaer cyfle i godi baban o'r cawell, a'i gadw rhag boddi: ond y mae eneidiau cannoedd o blant ein cymydog- aethwi mewn llestr gwaelach na chawell Uaf- rwyn, ar làn afon fwy peryglus na'r NiJe, yn rheẃegii lyn mwy ofnadwy na Môr y Cauol- dir; Estynwn emHawi'wcymhorth. Dyma le i ni*" wisgo am dauom ymysgaroedd tos- turiv". 3* Y medr Duw beri i'to elynmn fagu eudin- ystr eu hunain. Gwnaed hyn yn nbŷ Pbarao, gan fercfr y brenin, ar ei draul ef. Ni wyddai Duw ddim am weU Ysgol i baratoi Moses bach i'w swydd nag un o brif athrofeydd yr Aifft. Gwneir yr un peth eto. Digon tebyg mai ya Turkey ar fron Mahometaniaeth y megir din- ysti-ydd y grefydd hono: ac mai Eglwysi Rhufain a Lloegr raid fagu eu llofruddion eu hunain. Mae muriau Babilon fawr yn rhy gedyrn i'w curo i lawr o'r ochr allair: rhaid i ryw Edueation Bill, tebyg i eiddio Syr J. G., chwyddo o'i mewn nes ei hollti yn ddarnau. Nid oes fawro amheuaeth nad brodorion China sydd i fod yn offerynau i ddifa coelgrefydd ae adeitadu gorsedd Immanuel yn y wlad ëang hono. Brenines Madagascar ei hun raid fagu ei dinystrydd. Gallai fod ei Moses eisoes wedi ei dynu o'r cawell, îe, gailai ei fod yn uchel yn yr athrofa, bron gorphen ei tducation, os nid yn y Uys. 4. Fod Duw yn defnyddio offerynaui ddwyn eiamcanion o amgylch. Yr oedd Jochebed, Miriam, y cawell, merch Pharao, y llawfor- wynion, a llawer iawn o ailachosion, yn gan- fyddadwy yn ngwaredigaeth Moses bach. Ym- ddengys pob un o*r rhai hyn yn sefyll mewa swydd mor bwysig fel na buasai modd dyfod a'r gorehwryl i ber± hebddynt. Os edrychwn o'n hamgylch ar yr oll a wna Duw yu naturioì a moesol, gwelwn gadwyn o foddion, pob torchr yu eu gilydd, a phob un yn anhebgorol. Nid oes un dyn, nac an weithred a gyflawuir gan neb, yn sefyU yn hollol arni ei hun. Gall y pethau distadlaf fod o bwysannirnadwy yn ea cysylltiadau. Mae Uawer yn rhy barod i ddweyd,BethaaIlaf/l wneud ì beth ywfyẁaí- ling i at y Genadaeth ? Beth yw fy nghyng- hor i i'r bachgen gwyllt yn y dosbartb ? Mae dy gynghor di gymaint ag oedd gofyniad Mir- iam fach i ferch Pharao. Mae effaith hwnw, a fiawer gofyniad ar ei ol, bebddarfod eto, ae nis derfydd byth. 5. Na welirdimondyrofferynau, pan ymae'r gorehioyl ar ei haner ; ond pan ddaw i ben, na welir dim ond Duw. Pwy ar y pryd fuasai yn meddwl nac yn son am ddim ond yr offerynau yn yr amgylchiad dan sylw '! Gwnaeth Mir- iam yn rhyfedd—gwuaeth merch Pharao yn rfryfedd—gwnaeth y caweli yn rhyfedd! Ond yr oedd y Llaw gynhyrfiol o'r gohvg. Mae yn debyg i'r hyii a welrr mewn peiriant—y rhodau yn rhwym wrth eu gilydd, a phob uu ar ei goreu; gellrd meddwl mai hwy a wnaut &- Welẃ Newspaper—postage in the State 1 cent; to oíber States 1| cents. ^