Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ìh SEF NEWYIDIADUR PYTHEFlüOSOL IW GYHOEODI BOB YN AIL DDYDD GWENER. "A'r Gwyliwr oedd yn sefyll ar y Tŵr." "A'r Gwyliwr a fynegodd." RfliF 24.] OWMAYOST, RHAGF5TR 31, 1869. [Pris lg. Y "Gwyliwr'* am y flwyddyn 1870 ... 379 Mrs. Bull a'i gweision ... ......370 Oerfelgarwch Crefyddol, a'i achosion ... 372 Coffawdwriaeth am Ruth Griffiths, Penyfai, GerUanelli..... .........374 At Oolomen o'r Coed .........375 Crynodeb ...... "• ... ' .. 376 Glendid a Syberwyd............377 Yr hyn a gîywais ... ... ......379 BwíddyBeirdd ..........380 Barddoniaeth...............370 T J3WTL1WE AM T FLWTDDTN 1870- Aswyl Ddàrlleîîwtr,— Pan gychwynwyd y Gwyliwr (yr hwn, o ran hyny, oedd yr un a'r Gwyliedydd, ar amiyw ystyriaethau), nia gellid gwybod yh iawn pa un ocdd oren eì ddwyn allan yn fisol, bythef- nosoi, neu ẃythnosol * Mor bell ag y gallesid j deftìl, yroedd y íhan luopofiaf, o lawer, o hen. ddosparthwyr á datflen^yT y GwylieäyS^ýú gÿttel ŵ£ ereíiì, ara m g» ei ^lan yn wythnŵel —yn bapyr rhydd a dib*rtiaeth, fel y gallasai pawb gael cyfleu, a chwareu teg, trwyddo, i ddatgan eu meddyliau, dadblygu eu hegwydd- oriou, gan fod achwyniadau cyffredinol gan enwad y Bedyddwyr, ar yprydhwnw, am nad oedd un papyr wythnosol o'r fath yn eu medd- iant. Ond nid oedd y rbai a ddalient gyssyllt- iad agos â'r Gwyliedydd yn barnu bod hyny yn ddoeth, gan fod genym eisioes ud papyr wyth- nosol, yr hwn, o ran ei gyhoeddwr, a garasai iddo fod yn bapyr hollol anmhleidgar—ac erbyn hyn, ni a feddyliwn ei fod felly yn hollol; a dymunwn iddo barhau feliy, er ei lwyddiant ei hun, a lles yr enwad Bedyddiedig yn Nghymmru. Gan hyny, gwelwyd yn welí i ddwyn y Gwyuwr allan yu bythefnosol, er i hyny fod yn siomedigaeth i gannoedd o'i ddar- Uenwyr, a channoedd ereill wedi digio, i raddau, am btidio cydsynio â'u cais. Mae eich cais, M darllenwyr, yn awr etto, yn parhau, i ddymuno am gael y Gwyliwb ailan yn wythnosol, neu ynte, ei osod, fel y Gwyliedydd, yn gyhoeddiad misol, a hyny raor goeth ag a ellir, fel y galio ateb ei ddyben, fel y Gtcyliedydd, ac i amryw raddau, yn well na hwnw, i'r enwad y perthyna iddo. Yr ydym yn eich hysbysu, ynte, yn awr, y bydd i'r Gwyliwr i ddyfod allan am y dyfodol yn Fisol,—yr un plyg, &c., &c. a'r Gwylùdydd, yn ei agwedd oraf. Bydd iddó gynnwys y pethau canlynol, yn nghyda phethau ereill a allant ei wneyd ya berfíeithiach o bryd i bryd, neu o fis i fis. 1. Bydd ynddo draetbodau ar bethau cre- fyddol, yn gynnwysfawr a byr, yn y rbai y