Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

jin SEF MEWYPDÎADUR PYTHEFäaSOl l'üf GYHÖEÛ3I BOS ÍN AIL 00^00 GWEÜER. "A'r Gwyliwr oedd yn sefyll ar y Tŵr." "A'r Gwyliwb, a fynegodd." Rhij? 23.] CWMAYON, ÍLHAGFYÍt 3, 1869. [Pris îg. Cysgu Llwynog ... ... ... 353 Arlun Diotrephes a'i Efelychwyr ... 355 Higildipigil o EdgehilJ, L'erpwl ... ... 357 Bheolau Cymmanfa Bedyddwyr Morganwg 358 Gyfarfod Ch warterol Morganwg ... ... 3 5 9 EglwysMount Pleasant, Abertawe ... 359 Bethel, Glyncorrwg ... ... ... 359 Crynodeb. ... ... ... ... 360 Ffaith Bwysig ... ... ... 361 Cyfarfodydd Blynyddol Bethania Castellnedd 363 Cyfarfodydd ... ... ... ... 363 Bedyddiadau ... ... ... ... 363 Edrỳch ar y Bhosyn ... ... ...363 Llitho Llansamlet ... ... ... 364 Adolygiad y Wasg ... ... 364 Dychymmyg ... ... ... ... 364 Bwrdd y Beirdd ... ... ... 365 Barddoniaeth... ... ... ... 365 CYSGU LLWYNOG. Y CADK0 llwyd, wedi myned yn lladradaidd i gwfc y gwyddau, un noson dywyll, a ddechreuai ar ei orchwyl blasus o suguo gwaed yr wydd dewaf o'r haid. Dechreuodd y gwyddau, mewn dyohryu, a gwaeddi am ymwared o ryw le, rhag syrthio yn yapaii i'r gelyn blin. Ciywodd pobl y tŷ, a rhedodd. Wiliiam Daíydd, y gwr, a'i wynt yn ei ddwm, tua'r cwt. Erbyn cyr- haedd yno, yr oedd golygfa dorealonus, i'r eitiiaf yn presenoli ei hun i'w lygad a'i deimlad. Yr oedd corph marw yr wydd dew yn gorẁeád^ 'yn Ilonydd wrtb ddrws y cwfc, a'r hen geíiiog- wydd yn owýno yn enbyd uwchben y corphY Er syndod i Wilîiam Dufydd, yn ymyl eorphr Geini, yr oedd rholyn o gorph arall yn gor-' wedd, mor farw a'r gareg—corph yr heu gadno. Yr oedd yn groes iawn i deimlad William Dafydd weled corph marw yr wyäd, ond yr oedd yn groesach byfch i'w deitnlad*. weled corph marw y llwynog; oblegyd yr oedd nwydau dialgar yr hen iiarmwr wedi gweithio i íyny gymmaint, fel y buasai yn fwy pleser iddo gael crogi yr hen gadno â'i law ei hun, na'i weled yn gorph, ö farwoìaeth natariol.' Tynodd William Daíÿdd yr wydd alian o'r cwt,1 ac a'i rhoddodd i orwedd gerllaw. YmaÜodÌ yn rhan ol yr hen Iwynog a llusgodd et allan. o'r cwt, ac a'i taflodd ar bwys yr hen wydd farw, gan ddywedyd, "Er dy fod wedi marw,; yr hen leidr hyll, mi fynaf ddial gwaed yr wydd arnat, er gwaethaf i'th tìen ddannedd meinion."'** Ymaith a William Dafydd tua'r tŷ i gyrcbu .ei- ddryll, i saethu corph marw yr hen Iwynog, a' thrwy hyny gael y pieser o ddial gwaéd 'yr* wydd ar Foxy. Tra yr oedd William Dafydd yn ymofyn y dryll, daefch ysbryd bywyd i gorphf yr hen lwynog, a chododd oddiwrth y meirw^ ymaflodd â'i safn fain yn ngwddf Geini, tafioda ei chorph ar draws i'ẁ gefn Uwydwyn, atí^ ymaith ag ef. Ac ni wélodd Wìllidm Dafydd, druan, na'r wydd na'r llwynog byfch .mwy^ William Dafydd a redai tua'r tŷ drachefn, g&n adrodd yr hanes Fr tenlu cyffrout. . uO 'uhad/î ebai*Twmi bach, "cysgu llwyaûg oedti o." Wecp i'r ÌLwgoag Rhydaí'rydüi gael yr wys|Ì|,