Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

3p SEF BEWYöDIADUR PYTHEFNOSOL IW 8YH0EDDI BOB YN AIL DDYDD GWENER, "A'r öwyliwr oedd yn sefyll ar y T<*r." "A'r GWYLIWR a fynegodd.' Rhif 22.] CWMAYON, TACHWEDD 19, 1869. [Pris lg. <B T H îf W Y § I & DD. Ychydig o hanes achos y Bedyddwyr yn Sghastellnedd ............337 Hen frodyr ymadawedig...... ... 338 Gofidiau Mrs. Bull ............340 Cylchwyl Flynyddol Bedyddwyr Everton Village, L'erpwl ........ Cyfarfod Chwarterol Morganwg, &c Crynodeh ... ... Mae'r hen Eboles yn Lìuchio Adolygìad y Wasg ........ Tr hyn a glywais BwrddyBeirdd........... Barddoniaeth....., ...... 342 343 344 346 346 347 348 349 YCHTDIG 0 HANES ACHOS Y BEDYDD- WYR YN NGHASTELL NEDD. (Parhadodudalen320.) Ar öî ymadawiad Mr. George fe fu yr eglwys am tua 5 mlynedd heb weinídog; ac nid yn unig hyny, ond cafodd yr eglwys gryn Jawer o drallod yn y tymhor hwn trwy i un fo'r enw Wm. B&ob, pregetìawr cynnorthwyol beri rhwyg yma, a myned a phlaid fach allan ar eu penau eu hunaîn, y rhai a broffesent eu bod yn Ar- miniaid. Y rhai sydd yn deall leiaf am athraw- iaethau crefydd ydynt y rhai sydd yn honi fwyaf. Yn y flwyddyn 1819 daeth Mr! Robert Pritchard, yn awr o Ddinbych, yr hwn oedd newydd ddyfod oddiwrth y Wesleyaid, yn wein- idog i'r blaid Arminiaidd, ac yn yrun flwyddyn daeth Mr. John Thomas, aelod o Heolyprior, Caerfyrddin, yn weinidog i'r hen Bethania;~a bu llwyddiant mawr ar ei weinidogaeth am dros 10 mlynedd, a dychwelodd y rhan fwyaf o'r blaid Arminaidd yn ol, a derbyniwyd Mr. R. Pritchard yn aelod yn Aberduar, ac fe aeth Wm. Rees i Perthyr, ac ymunodd â'r Armin- iaid yno. Yn y flwyddyn 1829, sef yn mhen 10 mlynedd ar ol i Mr. J. Thomas ddyfod yma ail-adeiladwyd y ty cwrdd hwn, a bedyddiwyd yma y fìwyddyn hono 90.* Yn fuan ar ol hyn ymadawodd John Thomas a'r lle, yn ddiftygiol iawn ar ei ymarweddiad, ac yn isel ei gymmer- iad, er ei fod yn alluog o dalentau. Bu yr eglwys heb weinidog wed'yn hj^d Tach. 1, 1832, pryd yr ordeiniwyd Mr. Titus Jones, yn awr o Gaersalem Newydd yn weinidog. Gwel- odd ef yn dda i roddi gofal ei weinidogaeth i fyny yn mhen tua 4 blynedd, wedi iddo fod yn dra llwyddiannus, a bedyddio amryw. Yn mhen 2 flynedd ar ol ymadawiad Mr. Jones, ordeiniwyd Dafydd Llwyd Isaac yma, yr hwn sydd yn awr yn oôeiriad yn eglwys LoegrA Yn ganlynol iddo ef, daeth Mr. Hughes, yn * Fe welir fod rhyw anflàwd neillduol wedi eymraeryd lle yma yn ganlynol i hyn, pe amgen nid fel y mae yr enwad yn awr. yma y buasai, ar ol cael y fath safle er ya cymojaint o flynyddoedd yn ol,