Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEF BEWYDÖIADÜR PYTHEFNOSOl l*# GTHSEOSI BOS YH ÂIL OT0YOD GWEMER. "Ar Gwyliwr oedd jn sefyll ar y Tẃr." "A'r GWYLIWR a fynegodd." Rhif 20.] CWMAYON, HYDREF 22, 1869. [Pris lg. Mr. "Watkin Williams a'r Eglwys yn Nghymmru ... ... ... 305 Y Goleuni Gogleddol {Aurora B'orealis) ... 303 Shop y Cryddion ... ... „. 308 Dywediadau Offeiriaid yn Liyerpool ... 310 Cyfarfod Chwarterol Morganwg ... ... 311 Crynodeb ... ... ... ... 312 Gymdcithas Genadol Morganwg a'r Pwyllgor 315 Bedyddiadau ... ... ... ... 315 Bu Parw ... ... ... M. 315 ~^7. ... ... 345 -.......616 ... 316 ... 317 Cyfarfodydd ... Dychymmyg ... Yr Ysgrifbin ... Bwrdd y Beirdd MR. WATKIN WILLIAMS A'R EGLWYS YN NGHYMx\ÍRU. Mae y mater o gyfaddasrwydd ae annghyfadd- asrwydd Mr. Watícin Williams i ddyfod â chwestiwn yr Eglwys yn Nghymmrn o flaen y Senedd yn cael ei ddadlu gydag anngherddineb neillduol y dyddiau hyn. Nid jw y cyíeill- ion hÿny a aminhenant gymhwysder Watkin Ẁilliains yn gwehti yn dda i nodi pwy 3'dyw y person cymhwys. Clywsom rai yn dadleu mai gwell faasai i rai o aelodau Ymneillduol Cymmru fod yn arweinydd yn y mater. Credwn ninnau i'r gwrthwyneb, mai Eglwyswr yw y goreu o ddigon; a chyn belled ag fod Watkin Williams yn Eglwyswr, ei fod yn liawer cymhwysaeh i'r gorchwyl na neb o'r aelodau Ymneillduol. Mae dwy egwyddor ar ba rai y gellir gweithio dadwaddoliad a dad- sefydliad yr Eglwys yn Nghymmru. Un ydyw y tir o anysgrythyrolded cyssyllUad eglicys a gicìadwriaeth o awbl. Dyma dir yr Ymneilìdu- wyr. Y lla.ll ydyw y tir o annghyfiawnder ofoct crefjdd yr ychydig yn cad ei chyssylttu a'r wladwr- iaeth aH gwaddoli ag arian y gemdl. Yr egwyddor hon ydyw y tir ar ba un y gweith- redai yr eglwyswyr hyny a weithiasant ar ddadsefydliad a dadwaddoliad yr eglwys yn yr Iwerddon, ae ar y tir hwn yn unig y gallwn ddisgwyl eu cydweithrediad i ddadsefydlu yr Eglwys yn Ngh\muiru. Nis gallwn ddisgwyî i eglwyswyr weithredu yn j mater hwn oddiar y tir ymneillduol sef anysgrythyroldeb y cys- sylltiad, oblegyd credant hwy ei fod yn- ysgrythyrol, ond gallwn ddisgwyl eu cydweitb- rediad ar yr egwyddor arall, sef annghyfiawn- der cyssylltu a gwaddoli crefydd y lleiafrrf.. Os gweithreda ymneillduwyr ar y tir hwn, cánt help egìwyswyrj ond os gwerthredant ar y Jlall fforfetiant bob cydymdeimlad a ehyn- uorthwy oddiwrth yr eglwyswyr. Fêlly y cwestiwn yw beth ydy w y policy goreu i ¥"m« neülduwyr, pa un a i myned yn mlaen a cheisio" dadwaddoliad a dadsefydliad yr egìwys yn Nghymmru ar ^âir auysgrythyroldeb y ©} fryw gyssylltiad, a thrwy hyny goîìi cynnorthwy jtt