Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

■■■ 2 m nzmw\m\m pythefmos3l i\v öyhuíddí bos m äijl ddydd mitär* "Ar Gwyliwr oedd yn sefyll ar y T#r." "A'r GwtLlŴÄ a fynegodd.'* Rbif 17.] CWMAYON, MEDÎ 10, 1869. EPris lg. =ä= (DTlîH^irSIIÄlD). Y pedwar Pregethwr hynod ... ... 257 Traethawd ar hanes Trehir, ger Dowlais ... 252 j Undeb BeddyddTryr Oyramra .... Gyrahorth-gais o Lydaw at Gymmru Urddiad Gweiaidog Crynodeb Tai ainddifaíd Mr. Muiìer ... ... ÌAith o Hedge Hill, Liverpool Oyfarfodydd .*. Bwrdd y Beirdd ..r , 260 262 263 264 266 267 268 269 270 bc er' *~£ Barddoniaeth mai ^__—- flW'Y PEDWAR PREGETHWR HYNOD," matb; SALM XIX. 1,2. feü; _____ <||' ,*, I. Enwau y prègethwyr hyn. »} Y Nefoçdd. Dyna enw mawr i bregethwr, ac J* y mae yn llawn cymmaiut a'r enw, os nad mwy. t Maís. p.íiegetl^wr yn Mlaenau Gwent yn gwisgo. ' yr enw "Nefydd';" ond wele bregethwr o'r enw Nefoedd. Derbyuiodd ei enw yn Urdd-ysgol y dechreuad, acnid oedd son y pryd hwnw am Itydychai», Aberdeen, na Glasgow, unc atbro- feydd America. Mae y pregethwr hw.n ýn- wyló- drwy y cwmwl, yn siarad drwy y-sèr-, ac yn nayned i'r hwyl pan godo haul. Dengys ei «nw yn Senedd-dy Lluudain, ac yn heolydd. Nefynỳ canys nefoedd ydyw. Ỳ ffurfafen. Pregethwr fturfiol yw hwn, ond y mae yn llewyrohus ei ddull. Ni chrygodd ei lais erioed, canys nid yw yn gwaeddi dim ond parablu yn gysson. Mae ganddo gyfansoddiad cadarn, "canys fíurfafen dy nerth " yw y diploma a ennillodd. Ac nid yw yr hinsoddau poethion^ oerion, na gwlybion yn lladd dim arno. Medr íÿw dan y dyfroedd neu uwch y dyfroedd, ae y mae yn ffÿddlon yn mhob oyích, a boddlan yn mhob cynwr. Nid oes dim yn swyddfa yr Jlomilisty yn debyg i bregethau hwn, ac y mae ganddo fwy o stock nag sydd yn Stoekvv elL Bydd yn pregetbu yn y May Meetinys bob blwyddyn. Y mae dynion càíl yn ei ganmot, ac yr oedd Syr Isaac Newton yn aelod o'i eglwys. . Edrycbai Dafydd yn myw ei lygaid. Yr oedd Arfonwyson yn syllu amo, a Dr. Dick yn dawnsio yn ei ddawn. T dydd. Edrycha hwn ar y bobl drwy lygafd y wawr. Rhydd emyn allan i gor'y dWyrainr a bydd yr ucbedydd yn dechreu y dôn. Pregi etba yn fyr yn y gauaf, estyna ei anadl yn ý gwanwyn, ac yn yr hâf, prin y daw o'í* pwlpud mwy nag hen Buritan. Teimlai ff'ermwr yn Ysgotland mai ber oedd y Bader, a dywedodd, "Dyro i ni heddyw ein bara beunydd'ol, ac* o» cawn dorth erbyn y fory yr ydym ni yn bäröŵ idderbyn hono." Enwir y pregethwr yma y» "ddydd i ddydd," ac nid rhaìd iddo ddiolüh-i nei> hhu ei D.D., canys dyua ei çfiW»