Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

■- • - .B m SEF NEWÍD&UDUR PYTHEFNOSOl l'W GYHOEÖDI BOB YN AIL DDYDD CWEISER. "Aí GWyliwr oedd yn sefyll ar y Tŵr." «A> GWTLIWE a fynegodd.' RHIF 15.] CWMAYON, AWST 13, 1869. [Pris lg. y* hu. i'rG rhwy mae g Plant Duw a'u gwaith ... ... 225 Cymmanfa Morganwg ... ... 227 Adgofion am hen grefyddwyr yr oes oi* blaen ............ 228 Emyn ... ... ... ... 228 Traethawd ar Ddiwydrwydd ... ... 230 Crynodeb—achos y Parch. N. Thomas ... 233 Y Ballot, beth am dano ... ... 234 Seiniad yr üdgorn ... ... ... 235 Cynbyrfîadau yn Spaen ... ... 235 Cyfarfodydd ............ 236 BwrddyBeirdd ... ... ... 237 Barddoniaeth ... ... ••• 237 PLANT DUW A'U GWAITH. 1 SAMÜEL XVII. 32—37. Gan y Parch. J. Ll. Owens, Ffynnonhenry. ÌLuefy gyntafo1. [Parhad o'r Bhifyn diweddaf.] cyTy diw^. Y wae'r annghyfartalwch ymddangosiadol iwyf, ar y^yn cymmeryd ymaith un o'r elfenau pwys- manfa Momt y gwaith; a thrwy hyny yn gwneyd yr Bde-ddwy^hyfartalwch yn fwy. "Nis gelli di fyned." o sîroedd, L fei yr ymddengys i mi, medd Saul; ac aghydẁ'icl J felly nìs gallaf dy gefnogi. Beth yw byn? Gwneyd y gwan yn wanach, a'r eiddil yn eiddilach yw ei annghefDogi a gwadu ei alra. Y mae gan gefoogaeth ac anghefnogaeth ddy- lanwad mawr arnom. Dyweder wrth y cryf ei fod yn rhy wan at y j'ob; gwna hyuy ef yn wanach; a dyweder wrth y gwan, "yr wyt yn ddigon o ddyn, ymwrola;" ac efe a ymgiyfha. Gwna y naill ddyn yn fwy annghyfartal i"w waith; a gwna y llall ddyn yn fwy eyfartal iddo. Y mae plant Duw yn cyfarfod a llawer fel Sanl, yn dyweyd "Nis gelli." Mae y gor- chwyl yn ormod i ti—mae dy allu yn rhy fach, •^-dechren heb allu gorphen yr wyt. Yr oedd Paul yn dyweyd am ei waith o'r blaen, "Pwy sydd ddigonol," &c. Oad yr oedd yr anngbyf- leusderau, y gwrthwynebiadau, a'r carcharu yn tneddu at ei wneyd yn fwy annghyfartal iddo. Yr oedd Dr. Garey yn cael ei wneyd yn fwy annghyfartal mae'n debyg, gan lwfrdra y brodyr yn Rettering—gan annghydfiurfiad ei wraig,-~-a chan ymddygiad y ship owners. Nis gallai earchariad y Breuddwydiwr tantaidd ddim llai na thueddu at ei wangaloni a'i an- nghymhwyso yn fwy. Y mae anibell i ddyn da wedi tori ei gaîon—wedi ei orchfygu yn lan, yn y modd hwnl Y mae'r annghyfartálweh yn fawr—y mae ef yn teimlo hyny. Ond y mae anngbefnogaeth a gwrthwynebiad yn tneadu at ei wneyd yn fwy; ac y mae cefnogaeth a chym- meradwyaetb, o'r ochr arall, yn tueddu ei wneyd yn llai,—y naill yn gwanhau y dyn, a'r lla.ll yn ëi gryfhau. Gallem wneyd mwy o waith, oni %aáannghefnogaeth. Mae gwaith mawr wedi ei wneyd yn Nghymmru yn ein höes ui—ýá y