Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEF NEWnDIÂDlTR PYTHSFH0S3L l\V GYH0ED3I BDS YM AIL D3Y3D GWESER. "Ar Gwyliwr oedd yn sefyll ar y Tẃr." "A'r Gwyuwr a fyh?godd." RHfF 14.] CWMAYON, GORPHENAF, 30, 1869. [Ppìs l^ ^YHHẃTsnüHD, Plant Duw a'u gwaith... 209 Diarebion Gwahanol Genedloedd 211 Tirfeddianwyr Cymmru 212 Gwybodaeth 212 Y Dynion wedi dyfod i'w pwyll... 213 Byrnodion o Gaergybi 214 Tri o weinidogion yn cael eu bedyddio 215 Ymddygiad hynod wrth fedyddio 215 Cyfarföd Chwarterol Morganwg 315 Crynodeb 226 Àdolygiad y Wasg 218 Cyfarfodydd 219 Marwolaeth a chladdedigaeth Mr. William Hoplcins, Myfyriwr yn Nghoìeg Pont- ypôöl "... 220 Bwrdd y Beirdd ... .r -f. 221 Barddoniaeth ... 221 PIiANT DÜW À'U GWAITH. % 8AMUÈL XVIÎ. 32—37. fjÜoff y Pareh. J.XJU. Owens, Ffynnonhenry. Y mäi geirian eih teBtya yn awgryma y medd- ÿlian canlynòl >.-r*-- < 'h Soà «gwafth a galla plant Duw yn ým- âdaçgfos jnaimghyfartal iawn, neu f od ÿ saint fn ŷsçâàmigm ŷp nghafael a gormod gorehẁy!, taàìt rhy drwm, "Nis1 gelli di fyned ýn érbyn ÿ Philistiad bwn, i ymladd ag ef; canys ìlanc ydwyt tî, a gwridgoch, a theg yr olẃg; ac yntau sydd ýn rhyfeìwr o'i febyd" II. Er byny, mae gan y sa'nt ddijon o resymau dros fyned yn en blaen, a pheidfo digáloni, "Bugail oedd dy was di, ar ddefaid ei dad, a daetli l'lew, ac arth, ac a gy. ^meras- ant oen O'r praidd, a mi a aethym ar ei ol ef, ac a i tarewais ef; ac a'i achubais o'i safn ef, &c, &c: III. Fod coffhad y rbesymau hyn, a'r teimìad gwrol a gynnyrchant, yn chwalu yr annghy- fartalwch tybiedig, gan roddi edmygiàd yn ý rhai a ofneut, ac a ammheuent gynt. Y Saul a ddywedai gynt, "Ni elli di fyned," ä ddyẁed nawr, "Dos, a'r Arglwydd fyddo gyda thi'." Ond- yn mlaenaf fod gwaith a gallu plant Duw yn ymddangosyn ann^hyfartal. 1; Mae ỳ gwaìth a'r gweithiwr yn gwisgó am daiiÿnt y nodweddau a arfera annghyfartal- wcb. ẃisgo. Á barnu yn ol rheol arferiád á": haÄès, ý mae anngfayfartalẃeh gwiriorfëddól. Dyn yn mýned i ranu dyfroedd y môr! Djri yn pèrii graig dân bistyllo dẁfr! Dyn yn codi sarff brès i ẃella gwenẁýh seirff tanllyd! Dytfÿîir mÿnèd i frwydr efo miî o fíìwyr, aë ýrr eu treénu, yn myned i ffaü îlëwod, a dód odcfi- yno yn fỳw aC iach! yn mynèd yn erbyh 10,060 o Solmèrè, gxâ& dîm oád un fènyw yn gorkrèdk; ac ỳö «ù görchfÿgu!! A chrwt ieuanc oV bẅthyn' bugéîlio,yh sefyll rounds ëfo nen gaẅr maẃryarféroì ag; ymladâ! Pwy glyfcu aíû f fatfa* béth á hÿn érioed? Y maè hahîrà ág' arfériàd ýn'd^eyd fod yr annghyfar'taíẁch ýìtf