Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SSF MIWinDIÄOUÄ PYTHEF.10S1H l'W GYH0E9ÎH B3B YN ÄÍL 0DY00 ÖWENER. "Ar Gwyliwr oedd yn sefyll ar y Tŵr." "A'r GwYLiwm a fynegodd." Ehip 13.] CWMAYON, GORPHENAF, 16, 1869. [Pris lg. <£¥HMWY§îtilIÜK Llofruddiaeth erchyll yn Nhŷ'r Arglwyddi! 193 Y Deuoedd a'r Trioedd pregethwrol .. 195 Sylfaen Undeb Cristionogol .. .,. 196 Ar Chere, pregethwr brodorol cyntaf India 198 Atebion.......... ... 199 Ein Gohebwyr, Crynodeb Seneddol..... 100 Cymmanfa Morgahwg...... ... 102 Cyfarfodydd, Achos y Parch. J. Williams, Waenclyndaf, Undeb Bedyddwyr Cymmru 104 Bwrdd y Beirdd ..... ... ... 105 Barddoniaeth ... .... ... ,t. ... 106 LLOFRUDDIAETH ERCHYLL YN NHT YR ARGLWYDDIH * MAi yn ddiddadl, fod y newydd galarus, am y ?yflafan arswydus, a gymmerodd le yn Nhŷ yr ^rglwyddi, yr wyfchaos ddiweddaf, wedi rbedeg fel tûn gwyllt, gau dreiddio i bob congl, ac ymwihio i bob çylch, a ohymdeithas, a sefỳlìfa, yn mysg pob pobl, a phob cenedl, a phob* tafodiaith, drwy y teyrnasoedd hyn, y rhai ag mae tynged wedi eu lleoîi dan ysgydwad Teyrn- wialen Brenines Prydain Pawr a'r Iwerddon, ae Ymherodres yr India Ddwyreiniol. Nid yn fynych y clywyd am y fath lofrnddiaeth: waedlyd, na'r cyffelyb gyflafan greulon, yn cael ei chyflawni gefn dydd goleu, yn y fath le urddasol gan y fath wŷr o safle, ac anrhyd'- edd a dysg, a doethineb, a gwybodaeth, ac ymddiried—neb llai na Phendefigion coronog, talcen-daleitbiog, ac ucbel-freiniog y wiad. Pe buasai y fath erchyllwaith yn eaeì ei gyf- lawni gan y werin ddiddysg, anwybodus, farbaraidd, ni buasai deddfau anrhydedd ac ymddiried yn gorfod dyoddef i'r fath raddau^ ni buasai y fath gwmwl du ìlwythog^o ddìrmyg,, a digofaint, a gwarth yn crogi yn fygythiol uwchben y tir; a Phrydain Fawr yn gorfod teiralogwatworgerdd,acestyniad bysedd gwawd y cenedloedd gwareiddiedìg ar ei hol. Ond gan fod y fafch lofruddiaeth ysgeíer yn cael ei gÿfiawni gan "gcraint i'r goron," Arglwyddi y tir, a Phendefigion y deyrnas, bydd yr erchyllwaith poenus hwn yn ychwanegiad difrifol at y llinellau duon ag oedd yn barod yn nodweddu cymmeriad ein Pendefigaeth bwdr, hummoì, uchelgeisiòl, a thrahaus-faJch, ac yn galw yn uwch nag erioed am symud o'r ffordd y gallu dreigaidd, agsydd bob amser yn f sefyll yn rhwystr pob cynnydd dedwyddwch, a dyrchafíad hawlian gwleidyddol yn rahlîfch y bobl, * : Tra byddo Tý yr Arglwyddi yn cael ei gyd- nabod yn aìlu annghynnrychiadol ac annìbynol.