SEF NEWYDSIADUR PYÎHEFNOS0L l'W GYHOEDOÌ BOS YN ÄIL DDYDD GWENER. •* À'r Gwtuwr oedd yn sefyll ar y Tŵr." "Á.'t GwtliWR a fynegodd." Rhip 12.] CWMAYON, GORPHENAF 2, 1869. [Pris Ìg. Y scriw Toriaidd yn Nghymmru ... ... 177 Hynodion hen bobl grefyddol yr oes o'r blaeh ... ... ... Ì79 Sylfaen Ündeb Cristionogol ... ... ... 180 líofio gyda'r Llanw ... ... 183 Öaìr at gyfaill ... ... ... 183 Bedydd Crist ... 183 *At ein gohebwyr ... 184 Orynodeb ... ... ... 184 Cymanfa y Bedyddwyr yn Morganwg... ... 185 Llith o Llansamlet ... ... 187 Cyfarfodydd ... ... 187 •Adolygiad y "Wasg ... 189 Bwrdd y Beirdd ... ... 190 Barddoniaeth ... ... ... ... 191 ¥ SCRIW TOBIAIDD YN NGHYMMRU. YhDDàäöosodd a ganlyn yn ddiweddar yn y "fì&Üy tfem? yr hwn sy# 7° cynnwys ffeith- iau egluraeh y modd y dygwyd yr etholiad diweddaf yn miaen yn swydd Aberteifi. Er fod y ffeithiaa crybwylledig yn perthyn yn neülduol i Sir Aberteifi, etto maent yn •ûgbraifft o'r hyn gymmerodd le ttewn amry w barthau ereül o'r deyrnaSj mewn cyssylltiad â'r etholiad diweddaf. Mae eraill wedi rhoddi tystiolaethati, ac wedi dwyn fíeithiau cyfíelyb i eiddo Mr. Harris, o fiaen Pwyllgor Ty y Cyffredin; ac nid ydyw y rhai a ddygwyd yn mlaèn yno, ond ychydig o lawer—dim ond fel speeinwn, o ddull y Toriaid ýn ymddwyn at eu deüiadon mewn cyssylltiadâ'r etholiaddiweddaf. Mae y Toriaid yn eu seì, eu gormes a'u trais; wrth geisio hyrwyddio eu hachos, yn gwneyd mwy na neb yn ei erbyn.. Mae y fíbrdd a gymmerasant i ddwyn eu hacîios yn mlaen, ac i enniil eu pwnc, yn braẅf èglur mai achos drwg ydyw. Nid oes angen am y fath dwyll, shifts—bygwth a dial, ar ẅirionedd,—dim eisieu pethau fel yna ar aChós da. Achos drwg yn unig sydd yn gofynam y fath ftýrdd, ac at achos drWg yn unig y defhyddir hwy. Nid oes eu hangen ar achos da. Byddai yn ddianrhydedd ar achos da fod y fath ddyfeisiau annynol wedi cael eu defnyddio o'i blaid; a pheih arall, nid oes un eisieu arno, gall fyned yn mlaeû hebddynt, a myned yn míaen yn Uawer gwell heb-ddynt na ehýda hwy. Byâdai ffyrdd o'r fath yn sicr o damagio achos da fel Bhyddfrydiaeth, ond y maent yn gwneýd eu gwaith yn gyflym i ladd achos drwg fel Toriaeth y dyddiau presenol. Gwna yr ystryw Doriaidd bwn ei ran i gaei y ffordd i r Ballot. Rhoddir yma dystìolaeth bwysig Mr. Harries fel yr ymddangosodd yn y "Daüŷ lf- h ^ "Ỳòhydig ddjâdiau yn ol ymddangosodd Mr. Thpmas Harris, yr hwn a ddesgrifid fel bon- ed\ìẁr mewn'amgyichiadau cysurus, yn trigo yn Ìäeohrid, sir Aberteifi, fel tyst oflaeny