Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEF BEWYDBiÄD'JR PYTHEF80SÛL l'W GYHÖEDDI B08 W AIL DDYDS GWEBER. " A'r Gwtliwr oedd yn sefyll ar y Tŵt." " A'r Gwtliwr a fynegodd." Rhíp 10.] CWMAYON, MEHEFIN 4, 1869. [Peis lg. (D ¥ H H W Y SIIA M Teyrnaa ei anwyl Fab ........ . 145 Ein Heglwysi lleiaf a'r "Weinidogaeth ... 146 Diarebion gwahanol Genedloedd ..... 148 Beirniadaeth Eisteddfod Cwmavon 151 Ein gohebwyr.............. 152 Crynodeb ............... 153 Cyfarfodydd.............. 154 Liverpool ............... 155 Marwolaethau............ 156 Esgorodd, Priodasau ..... 157 Bedyddiadau...... ...... 157 Mrs. John Aberdare ......... 157 BwrddyBeirdd ............ 158 Barddoniaeth ............ 159 TEÎBNAS EI ANWYL FAB. GAF T PAECH. W. HARRIS, HEOLTFELIN. (Parhad o tudalen, 131.) Yr wrthddadl honor yr hon a ddefnyddir mor aml na wnai Duw mewn unrhyw fodd gyssylltu maddeuant pechodau ag ufudd-dod i orchymyn yr hwn nad ydyw ei werth mewnol a moesol yn ddim neillduoì, nid ydyw ond gwan a gwrthun ddigon. Ymostyngiad i awdurdod Duw sydd yn cael ei hawlio. Efe yn unig sydd â hawl i lywodraeíhu a deddf neu orchymyn pendant o'i eiddo; yn cyfodi o'i ewyllys ef ei hun fel deddf- roddwr, ydyw yr unig fiaen-brawf cymhwys a phriodol o ufudd-dpd. Yr un fath y gellid ammheu a gwadu i Adda golli cymmeradwy- aeth Duw trwy anufuddhau i orchymyn, yr hwn ynddo ei hun, nad ydoedd yn dal un berth- ynas â marwolaeth. Yr oedd deddf Eden yn rhoddi cynnyg a gosodiad i gredn, a gorchymyn i ufudd-dod. Tra yr oedd y gosodiad yn cael ei gredu yr oedd dyn yn ufuddhau. Pan na chredid yn Nuw yn hŵy, yr oedd gweithred o anufudd-dod yn canlyn, ac yna, ac nid cynt, y períFeithiwyd angrediniaeth. Dychwela dyn at Dduw trwy foddion cyffelyb. Y mae ganddo osodiad i'w gredu "Iesu yw y Crist, Mab y Duw byw," a gorchymyn i ufuddhau (hedyddier di). Ufudd-dod, gan ei fod yn ffrwyth a phrawf o ffydd, a ystyrir fel yn cwblhau ac yn perffeithio ffydd. Na fydded i neb gan hyny, ddychymygu fod unrhyw un o orchymynion ac ordinhadau pendant Dow i gael eu diystyru a'u anmharchu trwy anufudd-dod. Troseddu deddf bendant y nefoedd, ddygodd farwolaeth i'r byd, gyda'r holl drallodion a'r trueni ag y mae dyn- oÚaeth yn agored iddynt. Dinystriwyd Nadab ae Abihu trwy anufuddhau i orchymyn pendant Duw. Lev. x. Trwy ymyraeth ac anufuddhau i orchymyn yr Arglwydd, trwy daro y graig â gwialen, yn lle llefaru withi yn ol Gair Duw, y syrtbiodd Moses yn fyr o gael myned i wlad yr Addewid. Num. xx. Trwy anufuddhau i orchymyn pendant Duw, y bu farw y profiwyd