Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEF NEWYD9IADUR PYTHEFNOSOl l'W GYHOEDDI BOB YN AIL DDYDD GWENER. " A'r Gwyliwr oedd yn sefyll ar y Tŵr." " A'r Gwyliwr a fynegodd.' Rhip 9 ] CWMAYON, MAI 21, 1869. [Pris lg. (BYMHWYOAIÖ) Teyrnas ei anwyl Fab ... Yr Ysgol Sul Beirniadaeth ... Y Scriw ar lan Teifi Ystalyfera a shopau y gweithwyr...... Yr Iaith Gymmraeg Mr. Spurgeon a'r amddifaid Cynnadledd Bleiddiaid Gofyniadau, Priodasau, Marwolaethau, Bed- yddiadau Ein Gohebwyr Orynodeb Cyfarfod chwarterol Morganwg Cymdeithas Genadol Gartrefol Morganwg .. Aberdulais—Tysteb Bwrdd y Beirdd Barddoniaeth Adolygiad yWasg 129 131 132 132 133 133 134 135 135 136 136 137 139 139 140 141 142 TEYRNAS EI ANWYL FAB. GAH T PABCH. W, HARRIS, HEOLTFELIN. "Yn nheyrnas nefoedd nid yw y cnawd yn lleshau dim." Y mae genedigaeth netoydd -yn lianfedel angenrheidiol. Calon Abraham—y meddwl oedd. yn Ngbrist—ýn unig wna y tro. "Yn wir, yn wir, meddaf i ti, oddieithr geni dyn o ddwfr ac o'r ysbryd, ni ddichon efe fyned i mewn i deyrnas Ddnw." Holl ddeiliaid y Mes- siah oaddynt gynt yn ddyeithriaid ae estroniaid —eithr gwaredwyd hwynt oddiwrth allu y tywyllwch a symudwyd hwynt i deyrnas ei anwyl Fab. Y deyrnas hon, wedi ei gosod yn mysg teyrnasoedd sydd wedi ei bwriadu ai tbynghedu i atdynu ei deiliaid oddiwrthynt hwy, ac yn y diwedd i'w dymchwelyd yn hollol a llwyr i'r llawr. O ganlyniad wedi i Grrist gael pob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear, efe a orchy- mynodd i'w apostolion ddysgyblu yr holl gen- edloedd, trwy bregethu yr efengyl ac egluro iddynt bethau mawrion ei deyrnas. Yr oedd- ynt hefyd i fedyddio * enw y Tad a'r Mab, a'r Ÿsbryd Glân. (Math. xxriii. 19.) I gynifer ag a gredasant yn enw Iesu Grist, y rhoddwyd gallu (rhagorfraint) i fod yn feibion i Dduw. (Ioan i. 12),—i gael eu geni i'r deyrnas nefol, nid o ewyllys y cnawd nac o ewyllys gwr, eithr o Dduw oddiucbod, o ddwfr ac o'r Ysbryd. Megys mewn natur, nid ydyw geni yn rhoddi bywyd, eithr yn cyfnewid sefyllfa, felly yr enedigaeth newydä—y geni oddi uehod—nid ydyw yn cyfnewid y galon, eiíhr yn symnd yr hyn a genecliwyd yo flaenorol i deyrnas anwyí Fab Duw. Y cyfnewidiad mawr a thrwyadl a eft'eithir gan Gristionogaeth a gyn- nwysa bedwar o bethan neillduol—cyfnewid golygiadau, cyfnewid calon, cyfnewid cyflwr a sefyllfa, a chyfnewid bywyd a bucbedd. O ganlyniad, yr oedd yr apostolion yn defnyddio term'au ac ymadroddion i ddarlunio a gosod allan y pedwar cyfnewidiad hyn. C.1 Gyda golwg ar gyfnewidiad golygiadau dy- wedir, "Yr oeddych chwi gynt yn dywyllwch eithr yn awr goleuni ydych yn yr Arglwydd/*