Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEF NEWYDDtADUR PYTHEFNOSOL I'W GYHOEDDI BOB YN ÂIL DDYDD GWENÊR. " A'r GwTLrw» oedd yn sefyll ar y Tŵr." " A'r Gwtliwr a fynegodd." Rhif 7] CWMAYON, EBRILL 23, 1869. [Peis lg\ . (DYHHWYSIilIÛ). Diarebion gwahanol Genedloedd... Bedydd ............ Y Bardd ac arlun ei Fam Cymdeithas Genadol Gartrefol y Bedyddwyr yn Morganwg ... Yr Ysgol Sul ... Cenadwryn ymladd â Theigr Mr. Spurgeon ac Eglwysi Llundain Àt ein Gohebwyr ... Y Grynodeb ... Llith Hywel Wledig Hanesion Cyfarfodydd ... Marwolaethau Bedyddwyr yn yr Unol Daleithiau Oymdeithas Genadol y Bedyddwyr yn Mor- ganwg Oyfarfod Chwarterol y Bedyddwyr yn Mor- ganwg Bedyddiadau, &c. Bwrdd y Beirdd, Barddoniaeth ... * ... DIABEBION GWAHANOL GENEDLOEDD. 97 99 100 101 102 103 103 104 104 106 106 109 109 106 109 109 110 GAN Y PAUOH. D. BYANS, OASNIWTDD. f'NVróäd gig blasus a sibr ©hwerw." Neu fel y <Wed diareb arall "cig poeth a thori ei ben ag asgwrn>M Etto "cig poeth a'i wahanu â'r ber." Y ^eddẃl yw na ddylai ün weíthred fod yn wrthwyn- ebol i ẃeithred araîl—-un ymddygiad yn dinystrio y^ädýgk.4 arall, Khai dynioa a *od4aat gig poeth a blasus i fwyta ag un llaw; ac â'r llaw arall rhodd- ant ergyd ag asgwrn—un weithred garedig, ac un arall yn y man yn angharedig. Nid yw bywydau rhai personau ond sypynau o annghysonderau. Nis gellir eu deall. "Na chel ddim oddiwrth dy weinidog, dy feddyg, na'th gyfreithiwr.'' Hyny yw, na wna ddim ac sydd vn debyg o'th niweidio mewn un modd. Os gwna ddyn gelu oddiwrth ei weinidog, mae ei enaid mewn perygl o ddyoddef niwed. Os cel oddiwrth ei feddyg, ei gorff a ddyoddefa niwed. Os cel oddiwrth ei gyf- reitfaiwr ei etifeddiaeth a ddyoddefa niwed. " Uchelaf y safant iselaf y syrthiant." Mwyaf yr uchder mwyaf y codwm. Y llanw mwyaf a gan- lynir gan y rhai bychanaf. Y pren talaf yn y goedwig, os syrth, a ga y codwm trymaf. Gwna un eithafion alw am eithafion arall. Hanesyddiaeth a brofa hyn. Y teyrnasoedd fuont unwaith y mwyaf galluog, awdurdodol, a llwyddiannus, ydynt yn bresenol y mwyaf nychlyd a gwanaidd ô fewn i holl derfynau y byd gwareiddiedig. Meddyliwch am Groeg a Rhufain. Mae llawer o honynt wedi diflanu oddiar wyneb y ddaear yn llwyr. Pa le heddyw y mae ymherodraethau blodeuog a chryfion y Caldeaid a'r Assyi*iaid, y Macedoniaid a'r Aipht- iaidP Maent wedi eu dileu o fap y byd. ac ni wyddis fawr am eu prif ddinasoedd, oddieithr fel y gwelir rhyw arwyddion o honynt yn Uwch lliwiedig yr anialwch. Mae Tjtus a Sidon, Nmefeh a Babilon, Palmyra a Oarthage wedi myned heibie fel mwg, ac y mae dyíhder eu syrthiad yn gyfartal i uchder eu dyrchafiad. Mae lìawer dinas, a llawer teyrnas a ddyrchafwyd hyd y nef, wedicael eutynu i lawr cyn iseled ae uffern. "Gwelsom hefyd deuluoedd yn myned trẅy gyfnewidiadau go debyg. Cofiwn am raì ag oeddynt unwaith y mwyaf cyfoethog a chyf- rifol yn yr holl ardaloedd, yn bresenoì y mwyaf tlawd, gresyDol, a dirmygedig. Mae eu cwymp wedi bod yn gydradd â'u buehder. Nid oes dim yn fwy poenus i'r teinüad, na gweled teulu ag oedd unwaith? yn barchüs ac yn wianog, wedi suddo i ddyfnder eŵiau a gwartk, GweJisom unigolioa hefyd yn prog