SEF HEWYD5IADUR PYTREFNOS&L I'W GYHOEDBI BOB YU AIL D0Y9D GWEHEfr. " A'r GwTHWii^íW^Yn sefyll ar y T*r." " A'r Gwtliwe a fynegodd." Rhip 3] CWMAYON, CHWEFROR, 26, 1869. [Pris lg. .' •■ (DTHIS WI8U1. Gynnydd Bedyddwyr Seisnig ... ... 33 "Tori'r Ooesau" ... ... ... 35 •Undeb Bedyddwyr Oymmreig Liverpool... 37 Perthynas Meistr a Gweithiwr ... 38 Dechreu 'y ganrif ddiweddaf ... 39 Crynodeb ... 40 At y Parch. DÌ. Morgan ... 41 Eryr yn Lladrafca Plentyn ... 42 Difyniaeth Fanwl ... .... 42 Adolygiad y Wasg ... 42 Gyfarfodydd ... 43 Damweiniau ... ... 45 BwrddyBeirdd ... ... 45 Barddoniaeth ... ... 46 Cî^îrrPD BEDTPDWTB SEISNIG. Màe y Parch; A. F; Douglas, Annghydffurfiwr aJMaban,fedyddiwr, wedi ysgrifenu cyfrol fach ddyddorol,. cyfenwedig "X Bugail a'i bobl; TẅholiadáU' ar Fuchëdd a Noâweddiad Gwein- idögol", Méwn pennod ar ''Ddefnyddiadau Mábàni-fedydä,"' «aẁn yr adroddiadau gonest a gáäiyn:—»VV & -: '■";.. Nis gall y sylwyddlleiaf gofalus ar fudiadau eg- lwysig ein gwlad a'n hamser fod heb nodi amlyg- edd cynnyddolycyfenwadauBedyddol. Ereubod bob amser wedi swmpo yn fawr feì corffo Grist- ionogion, oblegyd fod eu rhesu wedi cael eu hadd- nrno gan ddyhion o ailu a chrefyddolder allan- safog, etto, fel plaid, ni fyddid yn prisio eu pwysigrwydd yn uchel iawn. Tstyrid ef yn wastad yn gymediw neu yn ymostyngiad ar ran eraill i'w golygu hwy megys rhan o honynt eu hunain, a thebyg yw y bydd- ent yn derbyn y safle ac yn foddlon i'w fedd- iannu. Eithr.ymae byn oîlyn awrwedi newid. Nid ydynt bellach yn boddloni cymmeryd ail le, neu i gael ea hymgeleddn fel "ein brod}rr y Bedyddwyr." Gwrthodwyd gyda dirmyg y cynnygion a wnawd iddynt yn ddiweddar i ddyfod yn rhan a chyfran o'r Annibynwyr. Nid oes arnynt mwyach eisieu help na noddedj medrant sefyll ar eu traed eu hunain; i erchi eu telerau eu hunain; nid hyn yn unig, tybia rhai o honynt fod pob cynnygion o'r fath yn gyfaddefìad o'u nerth cynnyddol, ac yn ddangos- iad o dybiaethau eu bod, yn cael eu rhagu yn yr yrfa. Mäe yn ffaith, pa fodd bynag, sydd raid ei haddef gan gâr neu gâs—gan arfer y diweddaf mewn ystyr tra agweddedig, gan y byddai yn ddrwg genym feddwl fod ya mhìith Cristionog- ion un blaid ar unrhyw amier idd ei golygu yn gâs i un arall—ŵd y Bedyddwyr, fel cyfenwad, wedi oynnyddu mewn blwyddi diweddar-r-ar gyfáriaìiaeth cyfiymach na'u ey mmydogion. Tn Llundain a'i chÿmmydogaeth, mae ychwanegiad capeli Bedyddwyr o fewn, dywedwn y pymtheg- mlynedd äiwéddaf, wedi bod tabwni i gyCa&^