Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEF HEWYDBIASUR PYTHEFNOSOL l'W GYHOEDD! BOB YN AIL DDY9D GWENER. A'r Gwtiúiwb oedd yn sefyll ar y Tẃr." '« À'r Gwyliwr a fynegódd.'' JIhif 2] CWMAYON, CHWEFROR, 12, 1869. [Pais lg. ®YV$f!W!r®I&-3. Y Pwlpud Cymmreig ... .. 17 Awgrym i'r Eglwysi ... 20 Pethynas Meistr a Gweithiwr ... v. 22 Eglwys Loegr ynnythle i Babyddion ... 23 At ein Gohebwyr .. 24 Crynodeb... 2-1 Gair at Eglwysi Cymmru .. 25 Traws—newidiol anian 2Ü Adolygiad y Wasg .. 26 Bwrdd y Beirdd 27 Barddoniaeíh .. 27 Gofyniadau ac Atebion 28 Cyfarfodydd.......... .. 29 Damweiniau ... ... ... 29 Cyfarfod Chwarterol Morganwg .. 30 Eisteddfod Bethania| Cwmarou 30 Y rWLPUD CYMMREIG. Y PÁRCH. HÍJGH JONES, A.C., LLAN- GOLLEN, LLYWYDD ATBROFA T GOGLEDD. >wi Ganwtd y Parch, H, Jones, À.C. yn Beded- eyrn, aẃjéà î'oa, yn y flwyddyn 1831; feüy.ỳ jmae yn awr ya m ddeuna^eoUflwydd»ar-ugain a'i oedran. * Bi riéni-^Hit|§a Jones,; ỳr Engan- * ih, Bodedeyrn, * Jaae Jones, IilftafecneU».. T blaenaf yn aros hyd yn hyn, ond yr olaf wedi gorphen ei gyrfa ddaiarol er ys ychydig o flyn- yddoedd. Nid oes mor belled ag y gwyddom, ddim yn neillduol i'w ddyweyd am yrhíeni. Yr oedd y fam ya aejod dichlynaidd gyda yr Annibynwyr; a ba yn ffyddìon hyd angau. Nid oedd y tad yn aelod gydag un enwad cre- fyddol; ond wedi cael ei arfer er yn blentyn, i ymgynnull gyda y Methodistiaid; ac o ganlyn- iad wedi ei godi i fyny yn eu syniadau crefyddoì hwy. Diau fod niferi lluosog yn coleddu syniadau yr enwad hwn a'r enwad arall nid fel effaith' ym- chwiliad drostynt eu hunain, ond effaith "dyg, iad i fyny." Y maent y peth. ydynt, yn unig, ar gyfrif y lle y dygwyd hwy i fyny ynddo, ao nid ar gyírif dim arall. Ymfoddionant ar y man a'r bobl, heb chwilio drostynt ieu hunain, beth sydd yn iawn. Sicr na ddylai petfaÉÇ. fod fel hyn. Mae yn arwydd o fwy o ]»arcb* i'r hyn yr addysgwyd gyntaý ynddo nag i'r gwirionedd ei hun. Ni fýddai y pethau cyntaf aädysgwyd i ni mewn unrhyw berygl, trwy gael eu chwiìio a'u pwyso yn nghlorian y Gair, oa ydynt mr- ionedd. Yr oedd y tad yn wrandawwr cysson ar y Methodistiaid; ac arferai fyned a'r " hogyn" gydag ef. iFelly dygwyd y meibiön i îyay yn yr un a'r unrbyw syniadau. Credent mai y Meth- odistiaid oedd yn right yn mhpb peth. Nid oedd y Parch. H. Jonss, A.C. .yjj, eitariad i'r lleill yn y pwnc hwn, Er na chafodd y meibion eu dwyn i fyny yn ngbyfeillach y Methodistiaid, (tebyg am nad oedd eu tad yn aelod), ettb ystyrient eu hunain jn rhan ò'r had. Pan ydoedd gwrthddryeh yr ysgrif Jion tua 12 mlwydd oed, teimlai ei fod yn bechadur, ac arswydai feddwl am farw heb gymmod à Duw. Penderfynodd broffesu cref- ydd aç ymdrechu byw yn. dauwiol. Nid oedd gwaith penderfynu yn mha le, neu gyda phwy; obìegydaid oeddy bachgen wedi galiu ymryddâa