Skip to main content

EURGRAWN MON, NEÜ DRYSORFA HANESYDDAWL. Rhif. 9.] Chwarter olaf 1826. [GweríhSc. "*******Mon hardd dirion deç, Gain dudwedd fam gwyndodeg." Gro. Owen. cofion Y FLWYDDYN 1780.—21, GEO. III. YGoruchwylion hynotaf ardroed yn nechreu y fì^Tyddyn hon oeddynt y cyfarfodydd gwladol lliosog a gyuhelid i'f dyben o lunio eirchiaid i'r Senedd am ddiwygiad a gwellhad yn eu ty. Swydd York oedd y flaenaf yn y gorchwyl, ac yna dilynodd Middlesex, ac amryw swyddi a threfydd ereìli; rhai gydag awch miniog, ac er- eillyn lled rannedig. Yr achoso'r anfodlonrwydd oedd aflwyddiant y rhyfel, pwys dirfawr y trethi, a'r gŵyn gyffredinoí oedd yn erbyn gweinidogion ei Fawrhydi. Gwrandawyd ar yr eirchiaid, a phen- derfynwyd diwygio amryw gyfreithiau gojmesol o dro i dro trwy ys- tod yr eisteddiad. Yr oedd yr Yspaeniaid yn gwarchae yn dôst ar Gibraltar a'n mil- wyr yno me'wn perygl dirfawr o newynu, eithr y llyngesydd Syr George Rodney gwedi cael ei anfon i'w hamddiífyn, bu íwyddianus i gymeryd amryw longau Yspaen oedd yn rhwym i'r Carraccas; a thrachefn cymerodd bedair o'u llongau rhyfel mwyaf, ac yua rhoddes gêd i Gibraltar, ac aeth ymaith i roddi nodded i'n hynysoedd yn In- dia orllewiuol. Bu y maes-lywydd Clinton yn liwyddianus i gymeryd Caroliua yn Araerica, gwedi chwecb wythnos o warchae: ond llyages Ellmanaidd yn cludo caethion i Ffrainc, yn cael eu tarfu a'u troi i Portsmouth, ac y ceuadydd Lawrens o Holland i America yn 'cael ei chwilio ar y cefn-for, ac ei bapurau yn dangos tuedd Holland i gynnorthẃyo Am- erica, bu cyhoeddiad diatreg o ryfel rhyngom a'r wlad hono, felly yr oedd pedair teyrnas mewn cynghrair yn erbyn Prydain unigol. Portugal oedd yr unig allu morawl yn Ewrop oedd yn parhau yn ffyddlon i Frydain. Lluniaethasai y galluoedd gögleddot gyngrair o wrthwynebu rhwysg morawl Prydain, ac oni buasai llwyddiant ein harfau ar dir a mor trwy ystod y gwanwyn a'r h&f, buasai gorfod arnom gyhoeddi i'w herbyn hwytb.au. Yr oedd drwg cartrefol ar droed yn hafeleni: ymgynhullodd miî, oedd ger Lluridain yn ol cyhoeddiad blaenorol dan arweiniad Ärg. Jwydd George Gordon, lle y lluaügÿnt eirchiad i'r senedd yn erbyn