Skip to main content

<-;„»- '■■■■ EURGRAWIY MÙM^"^/^ ■ ... _ , ^ ^C >t DR¥SORFA HANESYDDAWL. Rhif. 8.] 31 AWST, 1826. [Gwerth Sc ':*******MoNhardd dirion deg, Gain dudwedd fam gwjndodeg." Gro. Owkn. coFionr Y FLWYDDYN 1779.—20, GEO. III. DECHREUODD y Pab eleni ddiwygio cam-driniaethauoedd yn yr ystafell Apostolaidd, ond blinodd yn fuan, ac ail ymaflodd yn y gorchwyl. o ddyhysbyddu morfeydd Tir yr Eglwys. Cymmodwyd ymerawdwr Austria â brenin Prussia drwy gyfryng- iad ymerodres Rwssia. Disgwyliodd Joseph ged Ffrainc yn y tro, ond yr oedd y wlad hono yn rhy brysur yn y rhyfel yn erbyn Lloegr. Cynhadledd, gan hynyyr hon a derfynodd yn heddwch Teschen, a ddechreuwyd gan Joseph, ac a ddirymodd ei hawl mewn rhau, eithr enillodd ryw gyfran .fechan o dir o Bavaria a'r Palatin. Mewn gair dirymwyd golygiadauuchfrydig yr ymerawdwr, a Ffrederic a ennill* odd yr anrhydedd o fod yn ben ar y corff Ellmonaidd. Y blaid Ffrengig weithian, a ddechreuodd ragystyried pethau yn Holland; âSyr Joseph Yorkea wrth-achwynodd, ond yn ddieffaith ac a ymegniodd gael cynnoríhwy yn ol cydundeb 1698. Goddefodd y Llywodraeth Ellmonaidd i Paul Jones gael mynedfa i'W porthladd- oedd gyda dwy o longau rhyfely Saeson a gymerwyd ganddo,a gwr- thodasarít ar un cyfrifeu rhoddi i fyny. Cynnygiodd Yspaen gyfryngu rhwng Prydain Fawr a Thaleithiau Cyfunawì America, a phan wrthodwyd hyny, ardystiodd ei hun yn bennaf yn y rhyfel, ac yn barod i gyflawni y Cyngrair teuluaidd : yha cyhoeddodd gylchdraíth yn dynodi y camwri oedd iddi, yrhwn oedd yn cynnwys cauto benau, ond atebwyd ef drwy gylchdraithcylrelyb'o Frydain yn cyaẃys yrun rhifedi o'i chywnion hithau. Er mor aflwyddiauus y trodd y rhyfel allan, etoyr oedd gweinidog- ion y deyrnas yn ennill pobymgais a roddynt ger y senedd. O herwydd y rhadlonedd a ddangoswyd y llynedd tu ag at y pabyddiaid, gwnawd cryn àrtaith gan dorf o grefyddwyr penboeth o Scotland arnynt nes bu raid galw gwyr arfog i'w gwastradedd. Yr Ywerddon oedd â golwg hlin arni; y gweithfäöedd yn lleíhau a'r drefnidiaeth bellenig yn gwae- thygu drwy i drosglwyddiad cîg hallt ac ymeuyn gael ei luddio. Ni çhymorwyd un sylẁ o'u cwynion yn Senedd Lloegr; ond er mawr lawenydd iddynt, cyhoeddwyd fod rhuthr-gyrch gelynawl i'whofhi,