Skip to main content

BÜ ■'••5 ÉURGRAWN BHŴ, NEU • ' ;. ■' :KJ- . . ', "' ■ "'■ ~" -" " : DRYSORFA HANESYDDAWL. Rhif. 2.] 28 CHWEFROR, 1826. [GwertU Sc. " ******* Mon hardd dirion deg, <îain dudwedd fam gwjmdodeg." Gro. Owe\. cofiost Y FLWYDDYN 1773.—14 GEO. III. ELENI y gorphenwyd y gorchwyl o adranîad Poland, séfrhuthr- iad Rwssia, Austria a Prussia fal barcut ar gyw ar y wlad eang hóno, a charcharu ei brenin, a diswyddo ei phendefigion. Yn y flwyddyn hon hefyd y gorphenodd Gustavus III. y Dadym- chweliad yn Sweden, trwy yr hyn y mwyaes ei rwysg ei hun, a llei- haodd awdurdod y seneddwyr. Yn yr haf teithiodd Joseph II. ymerawdwr newydd Germani, ar farch dros 3,000 o filltiroedd o fewh^i gyffiniau, a diwygiodft am- ryw bethau gŵyrgam oedd yn bod yn ei ymerodraeth. Ypâb gẁedi hir oediad a arwyddodd y weithred oedd i derfymi urdd y Jesuitiaid yn gyfan. Aethdeg esgob a mintai o filwyr yn y nos i'w hathrofeydd ac eu hanneddau yn Rhufain, a meddiannasant eu holl eiddo, a rhoddi iddynt wyth niwrnod i ymofyn cartrëfîne- wydd, ac i ymddiosg o'r urdd. Boddio.dd y tro h'wn wledydd Ewrop yn gyffredinol. Ëleni y dechreuodd o ddiftjf y cynnwrf yn ein sefydlfeydd yn America. Achlysur y drwg ofecld rhoddi dỳl ar dê, er dangos-aw- durdòd ein senedd ar sefydlÉçýdd y deyrnas: terfyn y cythryfwl hwnw yn y canlyniad, fu anymddibyniaeth America. Yr oedd cẃyn gyffredinol o ẃall aur ysgafn gan yr arferiad o glipio; ac i-weithred y senedd derfynu i'r gollèd arnyut syrthio ar y medd- iannwr. . f . ' .- ■•'■•■%ífy, Danfonodd Cadpeniaid llongau y brenin eirchiad i'r Sẁ&ád-dy am gael ychydig ychwanegiad yneu hanner tâl: mynnai y gẁeiriidog ei wrthod; ond ar roddi y peth i goelbren, derbyniwyd ef, ac y cau- lyniad fu i ychwanegu dau swllt yn y jjydd i'w haunér tâl. Eleni hefyd y bu chwilìad manwl ar arglwydd Clive, am ei ymar- weddiad fal prif Lywydd yr India ddw^einiol. » Cofion^o droiong^lzcyddyn. lon. 1C> Agor dorau camias Dug i^ägcwater yn Runcorn: y codiad uwch Mersey, yn ddeg troedfei^niyfl^Nw ugain. 12, Daeargryn yn diriystrio trcf ■ i :i fn agos i'r Danube.