Skip to main content

j' EURGRAWN MON,p'ÍÄ?# t • '■ J • -■- ■•' H5h.''«aii.....:......í ..;:•■ HEU (c.-.ÌN". :. '............ I DRYSORFA HANESYDDAWL. Rhif. 1.] 31 TOjrjfFR, 1826. [Gwerth 3e. —- ■ "" ■ " ' iii ...... li i i ' ' 'mi "***•*** Mow hardd dirion deg, ! Gahi dudwedd fam gwyndodeg." G&o. Owen. COFION Y FLWYDBYN 1772.—13 GEO. III. YR oedd cryn ddadwrdd yn y seeedd ar ddechreu y flwyddyn horì o berthynas i bethau crefýddol, amryw wyr eglwysig, a myfyrwyr yn y gyfraith a physygwriaeth yn gommedd cyduno a*r cy- fano'r namyn un deugain erthyclau cre ld.; ac ar iddynt gwedi am- ryw gyfarfodydd ddanfon eirchiad i'r ser^edd i erchi rhyddhad oddi- wrth amryw erthyclau, bwriwyd eu heirchiad allan trwy y nifer 217 ■ yu erbyn 71. Derbyniwyd eirchiad yr ymneiìlduwyr, ac aèth drwy T dy y cyffredin, ond bwriwyd ef allan gàn yr ArglwyddL Y Caribeaid neu gyn drigolion, ynys Indiaidd St. Vincent, (yr hon oedd am yr heddwch newydd éi rhoddî i Frydain), yn methu cyd- weled á*c sefydìwyr Seisonig oedd yn yr ynys o berthynas i goHi' eu treftadajpth, a ymärfogasant fel deWrion î amddiffyn eu heiddoÿ |Jp Uwyddíant mewn rhan iddynt. ! t % ", Bydd y flwyddyn hon yn hynodmewn hanesiaeth, amraai ynddi y dechreuwyd rhaniad Poland, gan dri o'r gaiìuoedd cymydogaethôl iddi: tro brwnt oedd y cyfryw drais, a bydd enwau Rwssia, Ctermani, a Prussia dan warthjirwy oèsoedd y byd ara y trô. Bu dadymchweliítd yn Sweden, yr hwn mewn byifamser àc, ^eb gollig^aedjaderfynodd yn rhoddj póbawdurdodjn y goron, sef dew^ a gwrẁod senêddwyr, codi treth á defnyddio yi arian faj y mynM.*y brenm, dewis barnwyr y íleyrnas, &c. &c. ' I •«. • , Denmarc hefyd oelfîi yn ymgynnyrfu: carcharwyd y freaÌHès*« chwaer Creorge III. ac ynganlynol deolwyd hi o'r deyrnasdän y cỳr, ftuddtad*ogyfrinàch anghyfreithlon à âaubéndefig,Struensee aBrau'íltÿ, pbysyg.wyr y-brenin: syrthiasant hwy dan ÍẂyalì y dihenÿddwrj ja hithau a fu farw o dór calon yn Zell yn Hanover. • Newidiwyd rhai cyfreithiaujcáled'ya Efrainc, sef dileu rhwysg oiv • "ẅesol y goron, a chyfleu y gallu yn y sepedd a&y cyfrin gynghor* \ - - Cofion o droion y jfaoyddyn. j/on. 1, Y$ipryd a gweddi yn\o\\ eglwysi Taìfèithiau Höliànd, er atal clŵyf dychrynllyd oedd yn mhljth anifeifiaid. ...-,", * lS 6» Tair melin bylor yà tanio at Hounslow heath: y twrf am ddeugain tnilltir oddiamgÿlch fahdaeargryn. •Çhwefror 6, Ëirchiad y gwyr eglwysig yn erbyu y namyn un deugain ertbyglau.yn caêl ei wrthotl yn y senedd.