Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Ebrill 1,] Y BEREAD. [1842 EGLWYS GYNTAP Y BEDYDDWYR YN NGHAEREFROG-NEWYDD, SPËNCEB. H. CONE, GWËÎNIDOG.N LlíSTilI, AHCHI JLOÍBIW a, IBL. ST so MEETING HOU8E OF THE FIB9T BAPTI3T CH0RCH. NEW-TOBE. Yr addoldy uchod, a adeiíadwyd yn ddiweddar yn nghnngl Heolydd Banadl ac Eiiásabeth. Cyn- Iluniwyd ef gan Mr. Lefevre, adeiladydd, ac y mae yn debýg fel y canlyn: Mae ei ddull o'r drefn Gothiaidd, a'r rouriau wedi euhadeiladu o gerij glösliw yn benaf o Ynys Blackwell, aco'r hen addoldy yn yr Heol Aur. Rhiniogau y ffenestri, yr addurndalaelhaa, a'r mur-ganllawiau ydynt o dywodfaen gwineulwyd. Wvneb-fesur yr adeiladaeth ar y lláẃr'yw 75 troedfeddî oled wrth 88 troedfeddi ar Heol Eiizabeth, 87 ar Heol Banadl, a 110 ar yf ysílys gyf- ochrogi Heol Elizabeth. Y gwelyddystlysawl ydynt 42troedfeddi ouchderi'r Hnell uchelàf yr äddärn dalaeth. Y wyneb a'r cefn ýnt 71 troedfeddi o uchder í gopa y rflur-gänlläwiau { penau ffenestri y gosail a'r gwrandnwle ynt o gynlluniadau pen-ysgwar, Wedi^eu gweithio yn gywrain a gorwytíh ; mae ei wyneb yn arddungos dau o dyrau wythonglog yn ÿ rfdwy gnngl bellaf, ac ysgẃyddiant yn y rhan ganol 44 troedfeddi o led.yn nghwrau pellafyr hwn y mae canbyst onglog mewn llinella'r tyr* au, wedi eu codi yn agos cuwch achopa y mur-ganllawiau talog, ac sydd yn gorchuddìo Uinellau llechweddol y nen Yn y rhan ganol o'r wyneby mae tri drws isel pigfaîn, y rhfai a rydd fynedfa belaeth a chyfleus i'rgrisiau Uydain a rhwydd a esgynant i'r gwrandawle a'r orielau. Yn uniongyrchol uwchben y drysau y mae ffenestr bigfain orwych, yn mesiír 22 troedfeddi o Ied wrth 41 troedfeddi o uchder, yr hon raewn maintioli a chynlluniad sydd yn gystadledig ac un ffen- estr Gothiaidd yn yr Unol Dalaethau. Y mae dwy o ffenestri pigfain eraill, a dwy ö ben-ysgwar, o gynlluniau cyntefig a cbwaetbus mewn rhanau eraill o"r wynpb. Mae y tu fewn a'r tu allan, ar y cwbl, yn newydd mewn cyfluniaiî, ac a rydd fater beirniadaeth i'f rhai a wyddant fwy am lyfrau nac. am adeilad-waith ymarfeŵl. Mae y gwrandawle yn hytrach yn fwy na 70 troedfeddi ysgwar, a thair o brif orielau, ac ail-oriel gyferbyn a'r areithfa, er cyfleusdra yrYsgolion Sabathol. Y mwd (ceiling) sydd wecfi ei fauu yn dri dosparth:—y dosparth canol wedi ei godi yn uwch na'r lleill o 2 troedfeddi i 6 modfeddi—y oyfan wedi ei gwblhau o waith panelog, o gymrwd, yn fftirfiedig mewn addurn rígolau godidog. Mae dwy ystlys y mŵd yn ymddangos megys yn gorphwys ar bump o ysgwyddynodau addurn-gerfiadol, wedi eu arliwo mewn arddulliad o diierw. Yr areithfa sydd o gynlluniad cyntefig, o fesuriad helaeth, a sefyllfa gyfleus er anerch y gwrandawyr. Y mae y rhan wynebawl o'r adeiladaefh yn cynẅys amryw o ÿstafelloedd, wedi eu bwriadu at wasanaeth a chyfleusdra y Beibl Gymdeithas Americanaidd a Thamor, a Chymdeithas Artrefol y Bedyddwyr Americanaidd. Yr helaethaf o'r ystafelloedd hyn a fesnra 25 troedteddi wrth 52 troed- Cpy. I. 13 Rhif. 6.