Skip to main content

.,iS:ẅ "•'•"-"''- ; ■ :.;,p',:-pí^;S Rhíf 6; TACHWEDI), 1881 \ Cyf í. CENHADYDD CWMTAWE. (SWANSEA VALE ME8SENGER.) CYLCHGRAWN MISOL WASANAETH EGLWYSI CWMTAWE A'R CYLCHOEDD. CYNNWYSIAD, Y Ffydd Airnghyffredin—.Pregeth gan y Golygydd .................. 121 Cymmeriad ..........................................................■,.......... 129 Egiwysi Bedyddwyr Cwmtawe.........................,................!... 132 Congl Y Teülu. Fel y Gath, felly'r Gathen........................................... 135 Paham y sefweh yn edrych tua'r nef?.................................... 137 Congl Y Bardd. Dring rhagot, yr Efengyles Sion.................................... 138 Marwolaeth Mary Jane................................................ 139 Dyoddefaint ac Adgyfodiad Crist.................................... 140 Pa'm ÿ byddwn Pdystaw ?—Tôn gan J. Peters, (Afanalaw) ...... 141 CONGL YR EFRYDYDD. "Pwlpud y Plant," gan y Parch. W. Merris..................... 142 Perse verance............................................................ 143 DAN OLYGIAETH Y PABCH. A. J. PAERT. ABERTAWY: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN J. T. LEWIS, HEOL FAWR, ./ pbîs CBiisrioa-.