Skip to main content

«fäsì. ICENHADYDD CWMTAWE.9 P (8WÂN8EA VALE MESSENGER.) | CYLCHGRAWN MISOL H AT te| P WÀSANAETH EGLWYSS OWMTAWE. A'R CYLCHOEDD. CYNNWYSIAD. The Fruit of Obedience and the Retoard of Love—a Sermon by the Editor..................... ............... Y Cyfieithiad Saesneg Cyntaf o'r Testament Newydd ... ...... Y Gwirionedd yn yr Iesu—gan W. Jones, Philadelphia, Abertawe Whithersoever—by Rev. E. Thomas, Newport......... ...... Congl y Bardp. Yr Iesu a wylodd.............................. Mae eisieu Diwygiad Crefyddol...................... Y Deigryn ................................. Libanus—Tôn gan D. Giifíiths, Cwmbwrla............... CONGL YR El'RYDYDD. Y Llywydd Jamie—yn nghyd â Beirniadaeth y Golygydd ar y cyfryw ................................. ì=. DAN OLYGIAETH Y PAEÖH. A. J. PAREY. ABERTAWY: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN J. T. LEWIS, HEOL FAWR. fris oBiisrioa-.