Skip to main content

CYHOEBMAD IM, Cyhoeddedig ar y 15fed o bofo Mis. O DAN OLtGIAE'riI T PAROH. W. MORRIS (Rhottnoo), TREÖREY, a'b PARCH. 0. WALDO JAMES, MERTHYR. Ctf. III. MAWRTH, 1875. Riiif 15. CYNNWYSIAD. Williain Carey .. .. .. .. .. 277 Y Baban y» eì Gryd .. .. .. .. 282 Yr AthráW Llwyddiaûnus .. .. .. .. 283 Y Twyllwr .. .. .. .. .. 286 Gwaredigaeth Hynod -. .. .. .. 2S7 Syoh dy ddagrau .. ^. .. 288 Hanes Eglwys Glanyfferi .. .. .. .. 290 Cefiftgön a brad .... ., .. 392 Bwysiäp-Wydd swydd Athraw .. .. .. 293 Cyniniedroldeb .. .. .. . ^ 296 Ffraethebion v Tadau .. .. .. .. 28€ TREHERBERT: AB8RAFFWTD DROS T CYHOEDDWTR OAN DANISL DAY£E«I, ÝK SẀYDDFA " V FFRNKBT!K." PRIS CEINIÖG