Skip to main content

Y FFENESTR. CYF. II. GORPHENAF, 1874. RHIF 7. Y DYLAI Y BEDYDDWYR DDYSGU EU HEG* WYDDORION I'W PLANT. SEALLER mai ysgrifenu awgryínäu byrion yw yr oll a fẃriadwn, gan adael f r darllenydd fänylu arnynt yn ei lwybr ei hun. Cyfeiriẃn yn fyr at rai o egwyddorion gwahaniaethoì y Bfedýddẁyr, neu yr athrawiaethau sydd yn eu gẅahaniaethu oddîwrth^eréiH. (1.) Y niaent yn credu mai Crist yw unig Bényr eglwys. Athraẁiaethy Benogaeth yn gölygu mai efey w unig Ddeddfẅr Seion. Rhai Taenellwyr yn áddêf ned yw taenelliad bàbâtìéd' yn Ysgrythyrölj ac ëtttf yn éi ârfèr yn efcẅ3Crisfc Haŵdd profî hyn. TwylIyW gẅneyd yn enw <Drîsto>09'na fydd f Gẁaredwr ẅedi ordeimiói Erëitì yíí pro^ ffesu athrawiaeth yr unig Benogaeth, ond yn ëi gwadtínieẅtì ymfcrŴÜaâ féiÿ'nòdẅydr Eglwysẃyr Lloegì* yn yôhẃsn- eg#>pe*-g#<ladŵ Ẅẅ'bén gŵtt yr EgÌwÿsSéfydledig! Yí ttfrBabíẅtó; ytí dëbŷg; (2.) Fdd g.<srfodäetb yn ddÿèitbr i $$$dd-*lüâi gwirfoddoiltìötfe.yW ei Hálpha à?i Hóüîëgfc ŴSfodi i gyŵBŴ crefyddaü gwládöì yö aŵfigJirigtìtìö^öî. Carcharu Bunyan ac ereill felly; Taènelliâd pla©t yn än- w^ddu fcä^aëtn- éwyilys y däöwiid; Nid yẅ en taenell- ÄyÄ> f w$id~ hen, na?tì trochiadyiRWífêìŵyn nfädẁdóê (3.) Personolrwydd crefydd. Nid yw Crist wedi oÿdëûliö rtfieÉtí yi'Ŵd' ÿ» àŵsrptítyon dföö e»#tattifcy Creíydd? bfprtocy