Skip to main content

-.«'?";-•; ^ ;?■*-, ? Y FFENESTB. CYR II. EBRILL, 1874. RHIF 4 EGLWYS CRIST—EI DYLEDSWYDDATI TÜAGAT Èl HAÉLODAU IEÜANÔ. fM AE ysbryd, gogwyddiacL a nodweddion gwahan- iaethol yr oes hon, yn galw yn ttchel (ac hyderwn nid.. yn ofer), ar eglwys Dduw i fod yn effro, gwyliadwrus, ac ymdreehgar i gyflawni y commisiwn a dderbyniodd gan ei Harglwydd cyn ei esgyniad i ddeheulaw y Tad. Y mae cyn- nydd aruthrol a chyflym llygredigaeth a phechod mewn gwahanolagweddau,-^-amheuaeth, anffyddiaeth, defodaeth, gwybodaeth annghyssegredig, y syched anniwall ambleserau o ryw fath a natur,—y gystadleuaeth benderfynol rhwng egwyddorion a galluoedd gwrthwynebol à chroes eu natur a'u dylanwad, &c, yn gyfry w ag sydd yn gwneyd yr amser hwn yn un peryglus, yn neillduol i aelodau ieuainc ein heg- lwysi. Galw sylw y cryfion a'r ysbrydol at eu gwaith a'u dyìedswyddau íydd ein gwaith yn yr erthygl fer hon, athrwy ganiatad y Goln. ac ewyllys Duw, bwriadwn ddychwelyd at y pwnc etto yn fuan. Y mae yr ieuenctyd yn ein neglwysi yn ddosbarth lluosog a gwir bwysig; ac na ato Duw ì ni ddweyd gair a fyddo yn tueddu i wneyd cam â hwynt, naci ddohirio eu teimladau tyneiv Ý mae yn amlwg fod gan Seion ei rhwymedigaeth- au tuag attynt. Carwn alw sylw yr eglwys at y modd y