Skip to main content

ik &Q AWST 1, 1873. -----»~---------- YR HEBOG. Stlwch yn graff ar y da«tlun; y mae yna debygolrwydd teuluol yn yr "Hebog " i'r "Eryr " a'r "Fiwltur." Perth- ynasaa agos ydynt. Disgynant i gyd o'r llinach adarawl breinol. Yr Hebog, nea y Gwalch a 4daw yn drydedd ÿn y Deyrnas. Yr Eryr yw y Brenin. Y Ffwltur ywyr Arglwydd Ganghellydd—a'r Hebog yw y Prif Weinidog. Yr Eryr sydd ar yr Orsedd. Y Ffwltur yn llywodraethu Tŷ yr Arglwyddi, aV Hebog Dŷ y Cyffredin. Tri brawd ydynt Y mae ei pigau hwaog; eu hcwinedd llymion; eu llygaid treiddgar; eu cyrff cryfion, a'u hehediadau chwim yn bradychu eu perthyuasiaeth agos. Y mae dosraniadau