Skip to main content

NEWYDDION DA Cyf. II. Rhif. 16] EBRILL, 1893. [Ail Gyfres. A. M. MACRAY. [í\A genym allu rhoddi o flaen ein darllenwyr y darlun uchod, o ŵr ag yj y bydd ei enw yn ber-sawrus yn hanes Cenadaethau AíFricanaidd ~~ am genedlaethau lawer, gan nad beth fydd tynged ddyfodol y wlad y llafuriodd ynddi. Gobeithiwn, yn fuan, gael hamdden i adrodd rhyw g^maint o hanes ei lafur, ac felly i ddangos mai nid gormodaith ydyw ei alw, fel y gwneir yn gyôredin, yn " Wron Uganda." Y mis hwn J\ wnawn ond ychydig grybwyllion am ei gysylltiadau teuluaidd a'i ddyddiau boreuol. Mab ydoedd i'r Parchedig Alexander Mackay, Ll.D.,