Skip to main content

NEWYDDION DA Cyf. II. Rhif. 15.] MAWRTH, 1893. [Ail Gyfres. : - . ' : ■ '■:- L;% ■ ' W',ý-4:':. % M Ér* '■ '• * HÌÉÌiII >■* *< WBa^^Êr^ÊSBÊt ■>4sM <■ '■"■•'. ' ^ y R& ^BÈ^'* '"; "'■ iH -".'■"■..-. .. ■ '- ' ; í m' :.. - ■ •; ,.'"" 5*': í ■ . " **** ■•* ■ **:-Ä '%í ■. * &ö±ità**!*^: Y PARCHEDIG JOHN ROBERTS, NONGSAWLIA. MAE yn dda genym gael gosod o flaen ein darllenwyr ddarlun'ein hanwyl gyfaill, y Parchedig John Roberts, y Cenadwr hynaf yn ngwasanaeth ein Cymdeithas ar hyn o bryd. Ganwyd ef yn Nghorris, Gorllewin Meirionydd, yn Chwefror, 1842 ; ac y mae felly yn 51 mlwydd oed. Richard Roberts, Gwyngyll, saer maen, oedd ei dad. Yr oedd ei fam, Jane Roberts, yn enedigol o Ddyfryn Ardudwy, ac yn wraig o ddealltwriaeth cryf. Ail wraig ei dad ydoedd ; a bu iddi dri o feibion ac un ferch. Yr ail fab yw y Cenadwr. Bu farw y tad pan °edd efe oddeutu naw mlwydd oed ; ac ar John y disgynodd yn benaf y gorchwyl o ofalu am ei fam nes yr ymadawodd i India. Ac nid an- nghofiodd hi yno ychwaith. Gofalodd am dani yn garedig hyd ddiwedd ei hoes ; a chafodd y fraint o fod yn bresenol yn ei chladdedigaeth pan yr 0edd ar ymweliad â'r wlad hon wyth neu naw mlynedd yn ol. Bu raid