Skip to main content

'Mor weddaidd ar y jnynyddoedd yw traed yr hwn sydd yn e,kngylv." — Esaiah. Rhif XIII.] [Pris Ceiniog. NEWYDDION DA: SEP ÖTgidtgraton Ctmtìiül METHODISTIAID CALEINAIDD. (Cyhoeddedig trwy annogaäh y Gymanfa Gyýredinoî.) TACHWEDD, 1884. CYNNWYSIAD. Tu dal. TPvEFFYNNON: CYHOEDDWYD (DROS Y GENADAETH) GAN P. M. EYANS AND SON. Cymhwysderau Y.mgeis^yyr Cenadol i'r Meusydd Tramor. Gan Jaines L. Phillips, M.A., M.D., Midnapore, Bengal ..................... i ClíEFYDDAU DEILIAID YR YmHERODRAETH BRYDEINIG .................. 6 Y Plentyn a'r Eilunaddolwr ................................................ 6 ! Cenadon Enwog.—Y Parch. W. C. Burns, M.A. Pennod 1......... 7 Ymdrechion Cenadol yn Llydaw. Gan y Parch. W. Jenlcyn Jones 10 BryniAu Khasia :— Y Genadaeth Feddygol. Gan y Parch. Dr. Griffiths................ 12 Dosbarth Shillong. Llythyr oddiwrth y Parch. T. Jerman Jones ... 14 Bryniau Jaintia :— Dosbarth Shangpoong. Rhanau o Lythyr oddiwrth y Parch. R. Evans............................................................................. 14 U Borsing Siim ............................„......................................... 15 Y Parch. John Thomas............................................................ 15 NODIADAU CENADOL : — Symudiad Newydd ymysg yr Iuddewon—Cristionogaeth a Buddhë- aeth—Y Lh'ingstone Congo Inland Mission.......................... 16 "Fel dyfroedd oerion i euaid sychedig, yw newyddion da o wlad bell."—Solomon.