Skip to main content

"Mor weddaidd ar y mynyddoedd yw traed yr hwn sydd yn efengylv." -Esaiah. Rhif X.] [Pris Ceiniog. NEWYDDION DA: SEF (Eglchgtatott (Eeitaìwl METHODISTIAID CALFINAIDD. (Cyhoeddedig trwy annogaeth y Gymanfa Gyŷrcdinol). IONAWR, 1884. CYNNWYSIAD. Tudal. Cynghor I Genadwr. Gan y Parch. O. Thomas, D.D , Lìyerpool ■ •• 145 Y Chwiorydd a'r Plant a'r Gymdeithas Genadol. Gan y Parch. Griffith Ellis, M.A..................................................... 149 Cyfarchiad i Genadwr........................................................ 150 Dydd Rhanu y'Gwobrwyon yn Ysgol Shillong......... .'.............. 152 Capel Newydd JiwAi......................................................... 152 Hanes Cyfarfod yr Henaduriaeth yn Jiwai. Gan y Parch. T. Jerman Jones................................................................... 153 Dosbarth Rhadsawphrah. Llythyr oddiwrth y Parch. G. Hughes. Symudiad Newydd—Nongrang—Nongwm—Mairang, Liythyr oddi- wrth U Juramon—Y Brenin Cristiondgol .......................___ 154,155 Llydaw. Llythyr oddiwrth y Parch. W. Jenkyn Jones ..................... 156 Cydnabyddiaeth o Roddion ............................ .................... 158 Ymadawiad y Parch. John Thomas........................................ 158 % I I Nodiadau Cenadol. Cyfraniadau Prydain tuag at Genadaethau Tra- mor—Ymadawiad Cenadon —Y Ffiancod a Madagascar—Atebiad ymarferol i Feirniaid Ffrengig — Cymdeithas Genadol Bale, Switz- erland—Cymdeithas Genadol Paris —Pregethu Teithiol yn Moorshed. abad, Gogleddbarth India— "India i Grist" ..................... 159, 160 TREFFYNNON 5 CYHOEDDWYD (DROB Y GENAüAETH) 6AN P. M. EYANS AND SON. "Pel dyfroedJ oerion i euaid sychedig, yw newyddion da 0 wlad bell."—SoLomon.