Skip to main content

"Mor weddaidd ar y mynýddoedd yw traed yr nwn sydd yn efmgyhs." —Esaiah. Rhif VII.] [Pris Ceiniog. NEWYDDION DA: SEF €gkhpaton toraM Y . METHODISTIAID CALFINAIDD. (Cyhoeddedig trwy annogaeth y Gymanfa Gyŷredinol). EBBILL, 1883. OYNNWYSIAD. Tu dal. Hawliau y Brenin. Gan y Parch. J. Hughes, M.A., Machynlleth ... 87 YSTADEGAU DENG MlAWDDOL CENADAETHAU PROTESTANAIDD YN India.—Cristionogion Brodorol: Graddau y Cynnydd—Y Cymun- wyr—Gorsafoedd a Chenadon—Cyfranìadau Brodorol—Addysg y Bechgyn—Addysg Menywod................................................... 99 Ynysoedd y New Hebrides...................................................... 101 Dosbarth KhadsawprAh. Llythyr oddiwrth y Parch. G. Hughes ... 104 Hanes Taith am Fis yn Ngogleddbarth Khasia. Gan y Parch. T. Jerman Jones. Pentref Myrdon—Pentref Mynnar—Priodas Gristionogol—Pentref Meddw—Mawdem—rNongwah—Dechreuadyr . achos yn Nongkyllem ......,-:'..........................'.:..................... 105 Shella............................................................................... 112 "Chwi Biau y Cÿfan"....................;....................................... 112 JAPAN..............................;.......:.1.......................................... 112 TEEFFYNNON: CYHOEpDẂYD (dROS Y GENADAETH) GAN P. M. EVANS AND SON Tel dyfroedd oerìon I enaîd sychedig, yw newyddion da 0 wlad belL"—Solomon.