Skip to main content

" Mor weddaidd ar y mynyddoedd yw traed yr hwn sydd yn efengylv." —Esaiah. Rhif IV.] [Pris Ceiniog. NEWYDDION DA: SEF METHODISTIAID CALFINAIDD. (Cyhoeclcledig trwy annogaeth y Gymanfa Gyŷredinol). GOEPHENAF, 1882. CYNNWYSIAD. Tu dal. Ymweliad a Bryniau Khasia. Gan Mr. Thomas Lewis ............... 49 KHADSA\vrHRAH. Gan y Parch. G. Hughes. Pennod II................ 50 Cyfarchiad Eglwys Nongsawlia at eu Cyfeillion yn Nghymru 53 Henry Martyn. Gan y Parch. Griffith Ellis, M.A. Pennod II....... 55 Adgofion am U Duon, Athraw a Phregethwr ieuanc. Gan y Parch. Dr. Griffiths, Mawphlang........................................... 57 Cyfarfod Ymadawol ar Fryniau Khasia. Gan Mr. T. Lewis. Anerchiad oddiwrth Feibion Shillong at Feibion Cymru—Oddiwrth Ferched Shillong at Ferched Cymru—Oddiwrth Blant Shillong at Blant Cymru...................................................................58—60 Ymweliad ag Wmsaw a Jiwai. Llythyr oddiwrth y Parch. T. Jerman Jones..................................................................... 60 Congl Y Plant. Derbyniasoch yn rhad—A fu golledig ac a gafwyd 61, 62 Nodiadau Cenadol. Y Genadaeth Feddygol yn Mawphlang— Capel Newydd i Jiwai—Cenadacth Dramor Eg'wys Rydd Scotland— Cymdeithas Genadol Basel German.......................................... 63 Casgliad Cenadol y Plant.................................:.................... 63 TREFÍTNNON : CYHOEDDWYD (DROS Y GENADAETIl) GAN P, M. EYANS AND SON. "Fel dyfroedd oerioû i enaid sychedig, yw newyddioa da 0 wlad Deü."~rSoûo^oN.