Skip to main content

"Mor weddaîdd ar y uiynyddoedd yw traed yr hwn sydd yn efeugylu." — Esaiah. Rhif II.] [Pris Ceiniog. < l NEWYDDION DA: SEF (Eglchgratam Cenaìiül METHODISTIAID CALFINAIDD. ( Cyhoeddedig tricy annogaeth y G-ymanfa Gyffredìnol). IONAWR, 1882. CYNNWYSIAD. Tu dal. Ein Maes Cenadol yn India (gyda map) ............,....................... 17 Y Pulpud YN Rhasia. Pregeth gan U Amirlcha, Nongsawlia............ 19 " Daw Gwyneb y Ddaear fel Gwyneb y Nef." Gan y Cadeirfardd Dyfed..................................................:............................ 22 Cynghor Milwr 1 Genadwr.................................................... 22 Cyfarfod yr Henaduriaeth yn Jaintta. Gan y Parch. G. Hughes 23 Taith trwy Ddwyreinbarth Rhasia. Gan y Parch. J. Roberts, Cherra........................................................................... 24 Henry Martyn. Gan y Parch. Griffith Ellis, M.A....................*... 27 dosbarth mawphlang............................................................ 28 Shangpoong......................................................................... 30 Cyfarfodydd Cenadol. Gan y Parch. W. Evans, M.A................ 30 Congl y Plant. Ceiniog dros ben ............................................. 3í Dychweliad y Parch. T, Jerman Tones i'r India........................ 32 TREFFYNNON: CYHOEDDWYD (DROS Y GENADAETH) GAN P. M. EYANS AND SON. "Fel dyfroedd oerion i euald sychedig, yw newyddion da 0 wlad bell."—Solomoh.