Skip to main content

'Mor weddaidd ar' y nrynyddoedd yw traed yr hwn sydd yn efengylu,"—Esaiah. Rhif I.] [Pris Ceiâiog. NEWYDDION DA: SEF- (Egichgrattm (ítmòûl METHODISTIAID CALFINAIDD. (Cyhoeddeclig trwy annogaeth y Cymanfa Gijffredinol). HYDREF, 1881. CYNNWYSIAD. Tu dal. Y Parch. T. Jerman Jones (gyda darlun).................................... I Paul y Duwinydd a'r Cenadwr. Gan y Parch. T. Çharles Edwards} M.A.................-..■.................................................. 2 Y Pulpud yn KhasiA. Pregeth gan U Khnong, Nongsawlia ..,......... 4 Cyhoeddwch y Newydd. Gàn Glan Collen ................................. .7 O Khasia i Gymru. Gan y Parch. T. Jerman Jones....................... % Bryniau Khasia a JaiNtiA. Dosbarth Shangpoong—Dosbarth Khad- sawpra—Dosbarth Cherra, U Borsing Siim a'i deulu .......----...19—12 Congl Y PlAnt. Sambo a'i Fibl—Medwn, oni ddiffygiwn— Pa beth ,-áll Plentyn wneyd...................,.......................„..........------ 13, 14 Nodiadau Cenadol. Cenadaethau Protestanaidd yn îndia—Addysg yn . Armenia — Brenin Itali, ac Enwadau Cristionogol—■ Cenadaethau Meddygol—Cenadaethau Undeb y Bedyddwyr Americanaidd—Cen- adaethau yr Henaduriaethwyr Unedig yn yr Unol I|alaethau-—Cen- adaethau yr Eglwys Henaduriaethol yn Ngogleddmrth ýr Unol Dalaethaú------Cangen-Gymdeithas Cenadol y Merched-r- Casgliad Cenadol y Plant...............................____.!.....,....;.-........... 15, 16 • TREFFYNNON: CYHOEDDWYD (DROS Y GENADAETH) • GAN P. M. EYÀNS AND SON. "Fel dyfroedd oerion i enaid sychedig, yw newyddion dâ o wlad bell."—SotoMON.