Skip to main content

(► A'K \ Par>ch. O. JONES, Pwllheli. dr, IV —Bhif 55. PEIlá CEINIOG. TÜDAL. DYLH,DSWYDD YR EGLWYS AT YR IEUANC. Gan y Parch. Ll. BryniogRoberts, Caernarfon. ... ... ... 129 DATGÜDDIAD. Gan y Parch. D. Adams, B.A. ... ... 131 Y Wers Gyffredinol. Gan y Parch. R. E. Peregrine, B. D„ Rhymney. ANFON YR YSPIWYR I GANAAN ... ... ... 183 ANGHREDINIAETH Y BOBL ... ... ... 134 TARO'R GRAIG ... ... ... ... ... 134 MARWOLAETH A CLADDEDIGAETH MOSES ... 135 ADOLYGU GWERSI Y CHWARTER ... ... ... 136 YR ANGENRHEIDRWYDD I ATHRAWON YR YSGOL SUL BASIO ARHOLIAD. Gan Gwilym Jones, Bethesda. ... 137 NID PEL YR EDRYCH DYN YR EDRYCH DUW. Gan R.L ... 138 Adran y Plant. Gan y Parch. D. Silyn Evans, Aberdar. PLANT CRYFION... ... .. ... ... 139 CERDDORIAETH. Gan Dr. Parry ... ... ... ... 141 AR FY NGWYLIAU. Gan Ioan. ... ... ... ... 142 BARDDONIAETH ... ... ... ... •• 144 MEDI, 1888. i , CAERNARFON: ARGRAFFWYD GAN 0. R, OWEN, MINERYA PRINTING WOKKS, TURF SQUARE. w x X) X JMLÁ.L JL Jti YB YSGOL SABBOTHOL:! O DAN OLYGIAD Pareh. R. THOMAS, Glandwr,