Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

* sw i t» jàîYS YR Ysgol Sabbothol O DAN OLYGIAD Parch. E. THOMAS, Glandwr, Parch. O. JONES, Pwllhell Cyf. L—Rhif. 14. PRIS CEINIOG. CYNWYSIAD. Y PARCH. THOMAS REES, D. D., ABERTAWE. Gan y Parch. L. Jones, Ty'n y coed ... Y WerS Gyfíredinol. Gan y Parch. H. Jones, Birkenhead. UFUDU-DOD... CRIST EIN HESIAMPL TANGNEFEDD CRISTIONOGOL ............ GWIR YW Y GAIR ............... SIARS PAUL I TIMOTHEUS ............ TEULU BETHANIA. Gan Gwronfab Y CYNLLUN GOREU I GYFLWYNO GWERS I DDOSBARTH. Gan y Parch. D. Adams, B. A., Hawen YR YSGOL AT HYMWELWYR. Gan Hen l^mwelydd...... Adran y Plant. CYEARFOD ORDEINIO IESU GRIST. Gan y Parch. D. Silyn Evans, Aberdare Y MORWR IEUANC AT FEIBL. Gan y Parch. R. Lumley, Llanaelhaiarn BEIRNIADAETH Y LLYTHYRAU ............ Darlleniaeth :—IAWN-SEINIAD GEIRIAU. Gan y Parch. R. O. Ev£tns, Sammah Barddoniaeth: MERCH ROBERT RAIRES ......... Ton: '-TRÔWCH EICH WYNEBAU ATAF FI." Gan Dr. Parry FFORDD EFFEITHIOL I DDYSGU ERAILL ... LLOFFION YR ATHBAW ............... 209 212 212 213 214 214 215 216 218 218 220 221 221 222 223 223 224 MAI, 1885. PWLLHELI: ARGRAFFWYD GAN RICHD. JONES, 19, HEOL FAWR.