Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR YSGOL SABBOTHOL: O DAN OLYGIAD Parch. R. THOMAS, Glandwr, a'r Parch. O. JONES, Pwllheli. Cyf. I,—Rhif. 12. PRIS CEINIOG. CYNWYSIAD. ATHRAWIAETH A DYLEDSWYDD. Gan 0. Jones, PwUheU...... 177 PALESTINA DAN Y GALLÜ RHUFEINIG. Gan y Pareh. J. Foulkes, Aberafon.............................. 179 Y WerS Gyífredinol. Gan v Parch. D. Aclams, B.A., Hawen. METHIANT Y CYNGRHEIRWYR............... 180 PAUL 0 FLAEN FFELIX .................. 180 PAUL 0 FLAEN AGRIPPA.................. 181 PAUL YN AMDDIFFYN EI HUN, AC YN CAEL EI GYHOEDDI Y7N DDIEUOG ............... 182 LLYWODRAETHIAD YR YSGOL. Gany Parch. J. R. Williams, Hirwaen 182 Eglurhadaeth Ysgrythyrol:— Y MESSIAH FEL Y GWELAI ESAIAH EF. Gan y Parch. T. Stephen, B.A., Ross..................... 184 TEULUOEDD MEIBION NOAH ............... 184 "PA BETH GAN HYNY A WNAF I'R IESU." Gan y Parch. J. Henner Thomas, Bow Street.................. .. 185 Adran y Plant. IESU 0 NAZARETH. Gan y Parch. D. Silyn Evans, Aberdare.............................. 186 A Y'CH CHWI YN CARU DUW, SYR?............ 188 Ton:—"DRING I FYNY YMA." Gan Dr. J. Parry, Swansea ...... 189 PYMTHEGNOS YN JERUSALEM. Gan 0. Jones, Pwllheli ...... 190 PEDWAR CANNOEDD ISRAEL ................ 191 EANGDER AC AMRYWIAETH Y BEIBL. Gan y Parch. L. Jones, 192 Barddoniaeth: "IESU'N TROI Y DWFR YN WIN."......... 192 FFEITHIAU CALONOGOL ..................... 192 MAWRTH, 1885. PWLLHELI: ARGRAPFWYD GAN BICHD. JONES, 19, HEOL FAWR.